Nyheter

Bellonas kommentarer til søknad fra StatoilHydro Tjeldbergodden

Publiseringsdato: 13. desember, 2007

Bellonas hovedinnspill til SFT angående StatoilHydros søknad om nytt kraftvarmeanlegg på Tjeldbergodden er at SFT må kreve CO2-rensing fra 2012.

Ifølge StatoilHydros utslippssøknad og konsesjonssøknad planlegges det ikke CO2-rensing i forbindelse med det planlagte kraftvarmeverket på Tjeldbergodden. Bellonas mål er at det skal installeres CO2-rensing i forbindelse med store CO2-utslippskilder, men Bellona innser at det planlagte kraftvarmeverket kan være for lite til at CO2-håndtering er en praktisk løsning. Det er imidlertid fullt mulig å realisere CO2-rensing i forbindelse med det planlagte kraftvarmeverket dersom utslippssøknaden sees i sammenheng med andre utbyggingsplaner på Tjeldbergodden.

StatoilHydro planlegger bygging av storskala gasskraftverk med CO2-rensing på Tjeldbergodden i 2011 eller 2012. Dette fullskala CO2-renseanlegget vil også kunne rense andre utslippskilder på Tjeldbergodden. Bellona krever derfor at SFT pålegger CO2-rensing fra kraftvarmeanlegget fra 2012.

StatoilHydro planlegger et CHP-anlegg basert på naturgass. Et anlegg basert på biomasse ville vært mer miljøvennlig fordi biomasse er klimanøytralt. Bellona krever derfor at SFT pålegger Statoil å utrede muligheten for å bruke biomasse som energikilde istedenfor naturgass.

SFT må også kreve at StatoilHydro tar i bruk Best Available Technology (BAT) for å holde NOx-utslippene under 5 ppm.

Hele høringsuttalelsen kan lastes ned fra PDF-filen til høyre på denne siden.