Nyheter

For dårlig sikkerhet

(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 12. desember, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Bellona stiller spørsmålstegn ved hvordan 4000 tonn olje kunne slippe ut før lekkasjen ble oppdaget. –Her må det ha vært en alvorlig svikt i StatoilHydros sikkerhetsrutiner, sier Bellonas Guro Hauge. Hun mener at regelverket for bøyelasting må skjerpes.

– Fire tusen tonn råolje bruker en god stund på å lekke ut. Vi vil vite hvordan dette kan ha skjedd uten at de ble oppdaget tidligere, sier Guro Hauge, leder av klima- og energiavdelingen i Bellona.

Utslippet av olje er på 3840 kubikkmeter og skjedde i dag tidlig under bøyelasting ved Statfjord A-feltet i Nordsjøen. Store deler av oljen fra norsk sokkel lagres i lagringsbøyer i Nordsjøen og fraktes til land med lasteskip. Utslippet skjedde under overføring av råoljen fra bøya til lasteskipet.

Årsaken til utslippet skal være en feil ved en lastebøye.

Alvorlig svikt

– Under bøyelasting skal det være radiokontakt mellom plattformen og lasteskipet, og en monitor som viser hvor mye olje som kommer ut av bøya, og hvor mye som går inn i skipet, sier Guro Hauge.

– Her må det ha skjedd en alvorlig svikt, våre estimater viser at fire tusen tonn olje bruker i hvert fall tjue minutter på å komme ut av flytebøya. Vi stiller oss uforstående til hvordan StatoilHydro kan ha brukt så lang tid på å oppdage lekkasjen, sier Hauge.

Manglende regelverk

Petroleumstilsynet opplyser til Bellona Web at det ikke finnes konkrete retningslinjer for hvordan bøyelastingen skal foregå, kun at det skal foregå ”på en forsvarlig måte”.

– Dette er åpenbart ikke forsvarlig, sier Guro Hauge.

– Dersom det ikke finnes en retningslinjer for bøyelasting betyr det at reglene er for dårlige. Nå må myndighetene få kontroll på situasjonen i Nordsjøen sier Hauge.