Nyheter

Statoil må bøtelegges

Snøhvit-anlegget i Finmark overskrider nå budsjettet med nærmere 20 milliarder kroner.
Foto: Eiliv Leren/Statoil

Publiseringsdato: 6. desember, 2007

Bellona krever at Statoil må betale de reelle kostnadene av de økte CO2-utslippene på Snøhvit. - Gjentatte brudd på utslippstillatelsen til SFT må få konsekvenser krever Guro Hauge i Bellona.

Statoil har ved oppstarten av Snøhvitprosjektet hatt gjentatte brudd på utslippstillatelsen fra SFT. Statoil søkte om utslipp av 15 000 tonn CO2 fra fakling på anlegget. Ved oppstarten av anlegget gikk det opp for Statoil at dette ikke ville tilsvare de reelle utslippene. De søkte derfor om økte utslipp på 200 000 tonn. I følge Aftenposten ser det ut til at Statoil vil bryte denne tillatelsen også.

Bellona krever at Statoil må betale de reelle kostnadene av de økte CO2-utslippene. Ifølge Stern-rapporten er de samfunnsøkonomiske kostnader av CO2-utslipp på $85 per tonn. Bellona krever derfor at Statoil blir ilagt en bot på 94 millioner kroner for utslippene på 200 000 tonn. Selskapet må straffes med de samme kostnadene for ytterligere utslipp.

– Gjentatte brudd på utslippstillatelsen kan ikke aksepteres sier Guro Hauge.

Utbyggingen av Snøhvitprosjektet har vært preget av miljøskader og høye overskridelser. Bellona har oppsummert noe av det som har skjedd utover de siste dagers hendelser:

  •  Hammerfestby ble sotlagt på grunn av faklingen. Brudd på utslippstillatelsen. SFT var ikke informert.
  • Overskridelse på 19 milliarder kroner, det vil si 48 % økning fra den opprinnelig rammen på 39,5 milliarder
  • Anlegget tålte ikke snøvær. Gassdektorer ble satt ut av spill
  • Brann på anlegget
  • Asbest på pakninger som var installert på anlegget.
  • Anlegget måtte stenge på grunn av uvær.

– Statoil har vist at de ikke har klart å holde det de lovet eller de forpliktelsene de har etter loven. Det må få konsekvenser for Statoil når de skal søke om nye utslippstillatelser. Selskapet bør ikke få nye tillatelser til utvinning i Barentshavet, sier Guro Hauge i Bellona.