Nyheter

Stern støtter Norges posisjon

Lord Nicholas Stern under klimamøtet på Bali.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 11. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Mannen bak den anerkjente Stern-rapporten mener at CO2-håndtering er et nødvendig virkemiddel i klimakampen, og han støtter arbeidet for at CO2-håndtering skal inn i systemet for kvotekjøp i fattigere land.

(Bellona, Bali): Selv om den internasjonale støtten for CO-håndtering er større enn tidligere, har Norge møtt en del motstand i sitt arbeid for å inkludere CO2-håndtering som et tiltak i den grønne utviklingsmekanismen (CDM). Flere tunge og viktige aktører er imidlertid på lag med Norge.

Storartet bidrag

Lord Nicholas Stern, mannen bak den anerkjente rapporten om økonomiske konsekvenser av klimaendringer, støtter Norges posisjon:

– Å rense kull og lagre CO2-en vil alltid koste mer enn ikke å gjøre det. Hvis land skal oppfordres til å gjennomføre dette tiltaket må de ikke bare ha en teknologi som fungerer, men de vil også trenge økonomiske ressurser for å kunne ta kostnaden, sier Stern til bellona.no.

– Jeg mener CDM, eller den reviderte formen for CDM, vil sørge for slike ressurser og dermed kan dette bli et storartet bidrag, legger han til.

Må mer til

Målet med Bali-forhandlingene om å innlemme CO2-håndtering i CDM er å ta en beslutning på neste års klimamøte, i Polen. Hvis det blir vedtatt vil rike land kunne kjøpe CDM-kvoter ved å finansiere CO2-håndtering i fattigere land.

CDM er imidlertid bare en av flere måter å fremme internasjonal rensing av CO2 på.

– CO2-håndtering kan få stor betydning, men jeg tror ikke at CDM kan sørge for det omfanget vi trenger, sier Stern til bellona.no.

Han er opptatt av at det internasjonale samfunnet skal få på plass et bredt arsenal av virkemidler, som forskjellige typer fornybar energi, men sier at rensing av kraftverk som bruker forurensende fossil energi uansett må komme på plass. Årsaken er enkel:

– De neste 20-30 årene vil kull bli brukt uansett, sier Stern.

Utfordrer Norge

Bellona-leder Frederic Hauge er enig med Stern i at CDM langtfra er den eneste løsningen for å fremme CO2-håndtering:

– CDM er bare én prosess ut av flere. Det må etableres en egen strategi for å få et veikart for CO2-håndtering. Norge bør jobbe hardt for at det settes i gang flere parallelle prosesser, sier han.