Nyheter

Ville fått alvorlige konsekvenser i nord

Opprydding etter oljeulykken ved Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 13. desember, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Dersom gårsdagens oljeutslipp fra Statfjord-feltet hadde skjedd fra et av oljefeltene i Barentshavet, ville de miljømessige konsekvensene ha vært enorme. Nå krever Bellona at regjeringen stanser oljeletingen i Barentshavet.

– Oljeindustrien har utøvd et massivt press for å få åpnet områder i Barentshavet for oljevirksomhet. Gårsdagens uhell viser at det vil være svært risikabelt å la oljeselskapene slippe til i nordområdene, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona.

Sårbart

Både fordi havområdene i nord er ekstra sårbare, og fordi oljefeltene ligger langt nærmere land enn hva som er tilfellet i Nordsjøen er Bellona sterkt imot oljeutvinning i Barentshavet.

Oljevernberedskapen blir ytterligere svekket ved at klimaet så langt nord skaper problemer med ising på oljevernutstyret, mørketida gjør også jobben med å samle opp et oljeutslipp vanskeligere.

– Oljeselskapene hevder de skal drive med nullutslipp i nordområdene. Gårsdagens ulykke viser tydelig at det kan de på ingen måte garantere, sier Elisabeth Sæther.

Kun én av to dager

I tillegg fungerer oljevernberedskapen dårlig i bølger over 2,5 meter, og ikke i det hele tatt når bølgehøyden er over 3,5 meter Bølgestatistikk fra Meteorologisk Institutt for Barentshavet Syd vinteren 2005, viser at beredskapen kun fungerer én av to dager i vinterhalvåret.

Nærme land

– Nucula-feltet ligger kun 44 kilometer fra kysten, Statfjord A er fire ganger så langt unna land. Et utslipp fra Nucula ville i verste fall bare ha brukt 32 timer på å nå land, det er helt uakseptabelt, sier Sæther.

Det gjør ikke saken bedre at Nucula-feltets nærmeste fastlandsnabo er fuglefjellet Gjesværstappan, som har en av Nord-Europas største kolonier av Lundefugl i tillegg til blant annet havørn og alker.

Krever stans

– Letevirksomheten i Barentshavet bør stanses, sier Elisabeth Sæther.

– Oljeselskapet ENI Norge skal snart søke om å få godkjent utbygging av oljefunnet Goliat. På bakgrunn av det som nå har skjedd på Statfjord A bør regjeringen vurdere å avblåse de framtidige utbyggingsplanene i Barentshavet.

– Det er rett og slett for risikabelt, sier hun.