Nyheter

Bellonas høringsuttalelse om kullkraftverk på Husnes

Publiseringsdato: 16. januar, 2008

Teknologiselskapet Sargas ønsker å bygge et kullkraftverk med CO2-fangst på Husnes utenfor Bergen samme med flere industrielle partnere. Sargas har sammen med sine partnere sendt en forhåndsmelding av prosjektet til NVE. Denne meldingen er nå ute på høring, og NVE ønsker gjennom høringen å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før konsesjonssøknad utarbeides.

Bellona mener det er viktig å utvikle CO2-håndteringsteknologi så fort som mulig da dette kan gi betydelig reduksjon i globale CO2-utslipp. Det planlagte prosjektet kan spille en viktig rolle i utvikling av nødvendig CO2-håndteringsteknologi, og Bellona er derfor i utgangspunktet positive til det planlagte prosjektet. Vi har imidlertid enkelte kommentarer til hva som bør inngå i konsekvensanalysen, og dette er utdypet i Bellonas høringsuttalelse.

 

Forhåndsmeldingen inneholder forslag til utredningsprogram, og det foreslåtte utredningsprogram må som et minimum gjennomføres. Bellona anbefaler imidlertid at NVE stiller krav om at konsekvensutredningen skal inneholde en utdyping av flere viktige tema med konsekvenser for miljø og klima.

 

Ved utvinning av kull vil det frigjøres metan. En konsekvensutredning for kullkraftverk på Husnes må derfor inneholde et detaljert klimagassregnskap som også inkluderer frigjøring av metanutslipp ved kullutvinning.  

 

Etablering av CO2-fangst på Husnes må sees i sammenheng med transport og lagring av CO2. Konsekvensutredningen må derfor inneholde en detaljert beskrivelse av gjennomføring av både fangst-, transport og lagring av CO2.

Hele høringsuttalelsen kan lastes ned fra PDF-filen til høyre på denne siden.