Nyheter

Enorme ekstra-utslipp fra Snøhvit

Publiseringsdato: 21. januar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

StatoilHydro ber SFT om å få slippe ut enda mer CO2 over Hammerfest. Norges totale CO2-utslipp vil øke flere prosent i de neste månedene om selskapet får det som det vil.

StatoilHydro vil ifølge Stavanger Aftenblad slippe ut opptil 1,5 millioner tonn CO2 og 2.200 tonn sot mer enn planlagt fra gassbehandlingsanlegget på Melkøya.

– Med disse store ekstrautslippene kan Norge ende opp med så mye som fem prosent større utslipp av klimagasser enn normalt det neste halvåret, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Krever utredning

StatoilHydro har nå søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om en utvidet utslippstillatelse.

– Selv om StatoilHydro har investert 60 milliarder kroner i Snøhvit-feltet og anlegget på Melkøya er det ingenting som tilsier at selskapet automatisk skal få slippe ut så mye de vil, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Ettersom utslippene StatoilHydro nå varsler innebærer et betydelig avvik fra de planlagte utslippene, krever Bellona en grundig utredning av konsekvensene.

– En slik utredning må se på alle tenkelige muligheter for å unngå disse utslippene, sier Hauge.

– Dessuten tror vi ikke noe på at Statoil skal klare å fikse problemene sine i løpet av et halvt år. De burde ha sendt inn en utslippssøknad for minst et halvår til, legger han til.

Bellona sendte brev

I forrige uke sendte Bellona et brev til StatoilHydro for å spørre hvilke alternative løsninger StatoilHydro vurderte – for å unngå store utslipp gjennom å brenne av, eller fakle, gass.

Bellona spurte blant annet om det er mulig å deponere den ekstra gassen, sammen med CO2 som skal deponeres. Dernest spurte Bellona om StatoilHydro vurderte å lagre gassen i tanker eller på skip fram til prosessanlegget er i full drift.

Stenge anlegget?

– Vi kommer nå til å kreve at SFT ber StatoilHydro om å gjøre rede for hvorvidt det kan være bedre å stenge hele anlegget fram til problemene er fikset, slik at restgassen ikke må brennes, sier Hauge.

– Når vi ser hvordan StatoilHydro kjører dette prosjektet er det ikke rart vi er bekymret for driften framover. Alt går på marginene, og det er et tidspress her og en manglende kontroll på ledelsen av prosjektet som øker faren for ulykker.

Problemene med anlegget

Anlegget på Melkøya er laget for å motta og prosessere naturgass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet. Anlegget skal være i full drift fra 2009.

En av årsakene til at utslippene ser ut til å bli langt større enn planlagt i den første fasen er at anlegget ikke greier å ta unna all den gassen som kommer inn.

– Anlegget må kjøres på redusert kapasitet, men samtidig må gjennomstrømningen av gass i rørene være høy, minst 60 prosent av full kapasitet. Hvis det strømmer gjennom mindre gass kan det være farlig. Rørene kan eksplodere, forteller Frederic Hauge.

Fakling

Løsningen for Statoil ser dermed foreløpig ut til å være å brenne av, eller fakle, alle den ekstra gassen, noe som fører til store ekstrautslipp.

Opprinnelig søkte StatoilHydro om en utslippstillatelse på 15.000 tonn for de to første driftsårene på Melkøya. Selskapet søkte imidlertid om en utvidet utslippstillatelse, og fikk i fjor sommer lov til å slippe ut 0,2 millioner tonn årlig i denne perioden.