Nyheter

Frykter ulovlig oppstart av Snøhvit

(Foto: Finnmark Dagblad)

Publiseringsdato: 25. januar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Statoil melder at de vil starte opp LNG-anlegget på Snøhvit, til tross for at Statens Forurensingstilsyn (SFT) ikke har ferdigbehandlet søknaden om økte utslipp. Bellona mener at en oppstart nå vil være i strid med forurensingsloven.

– SFT må sette en stopper for denne ulovlige oppstarten, sier Guro Hauge, avdelingsleder for klima og energi i Bellona.

StatoilHydro leverte på mandag en utslippssøknad til Statens forurensningstilsyn hvor de søker å utvide oppstartsfasen på anlegget. Denne er i utgangspunktet begrenset til 6-10 måneder. StatoilHydro ønsker seg en tillatelse som ikke stiller begrensinger til utslippene, og SFT har ikke behandlet søknaden. Bellona mener derfor at StatoilHydro ikke har en gjeldende utslippstillatelse for Snøhvit.

Uferdig søknad

SFT har nå bedt StatoilHydro om å komme tilbake med grundigere redegjørelser, da de anså utslippssøknaden som mangelfull.

Blant annet må StatoilHydro redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å begrense utslippene og hvilke negative miljøeffekter sotutslippene fra Snøhvit kan tenkes å få.

Teknologi

CO2-utslippene fra Snøhvit vil etter 2008 omfattes av Kvoteloven, ikke Forurensningsloven som tidligere. Dette betyr at SFT ikke kan sette utslippsgrenser for Co2-utslippene. Regjeringen kan imidlertid stille krav om bruk av teknologi på anlegget for å redusere forurensningen.

– Regjeringen må stille strengere krav til bruk av teknologi for å få ned utslippene av Co2 fra anlegget, sier Hauge.

Trenger nye tillatelser

I søknadsbehandlingen til Snøhvitanlegget i 2004 og 2005 ble Statoil innvilget en såkalt oppstartsfase på 6 til 10 måneder hvor de kunne slippe ut mer enn det som i utgangspunktet ble innvilget i utslippstillatelsen. De antatte CO2-utslippene i oppstartsfasen ble imidlertid overskredet allerede noen måneder etter oppstart. I tillegg har selskapet aldri hatt tillatelse til å slippe ut PAH og sot.

Det er denne oppstartfasen StatoilHydro nå ønsker å utvide.

StatoilHydro mener selv at de har lov til å starte opp anlegget, selv om den nye søknaden deres fortsatt er inne til behandling.