Nyheter

Haga åpner for debatt

(Foto: StatoilHydro)

Publiseringsdato: 16. januar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Åslaug Haga inviterer til høringsrunder om tildelingen av nye oljekonsesjoner, og åpner dermed for større debatt omkring Norges oljepolitikk. Bellona frykter at høringene vil bli et spill for galleriet.

– Jeg ønsker åpenhet og debatt rundt alle sider ved petroleumsvirksomheten, sa statsråd Åslaug Haga under en konferanse i Sandefjord i går.

– Derfor vil konsesjonsrundene på norsk sokkel fra nå av bli åpne og inkluderende der alle har muligheten til å bidra med sine synspunkter gjennom to åpne høringsrunder, sa olje- og energiministeren.

Udemokratisk

– Vi er svært fornøyde med at Åslaug Haga nå åpner for at andre interesser enn oljeindustrien kan få komme med sine innspill i konsesjonsrundene, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona.

Etter Bellonas mening har tildelingen av lisenser til olje- og gassvirksomhet tidligere foregått på en svært udemokratisk måte.

Spill for galleriet

– Fram til nå har oljeselskapene nærmest fått ture fram som de har villet, sier Elisabeth Sæther.

– Hvis den tiden nå er over er vi glade for det, men vi er redde for at høringsrundene bare blir et spill for galleriet, sier Sæther.

– Dersom innspillene fra høringsrundene ikke fører til at miljøinteressene får større innflytelse i tildelingsprosessen på norsk sokkel har Haga i realiteten ikke gjort demokratiet noen tjeneste, sier hun.

Saksgang

Nominasjonsfristen for 20. konsesjonsrunde har nå gått ut, det vil si at oljeselskapene har nominert hvilke områder de ønsker å bore i. Så vil Olje- og energidepartementet (OED) utlyse de blokkene som oljeselskapene kan søke på. Etter dette begynner OED tildelingen av blokker til oljeselskapene.

Det er før og etter utlysingen av blokker at miljøbevegelsen, næringsinteresser og andre nå skal få lov til å komme med sine innspill.