Nyheter

Haga på kollisjonskurs

Olje- og energiminister Åslaug Haga
(Foto: Jarle Petterson/Wikimedia)

Publiseringsdato: 14. januar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Olje- og energiminister Åslaug Haga uttalte i dag at hun ”legger til grunn” at Goliat-feltet bygges ut. Bellona er bekymret over Hagas uttalelser og mener hun er på kollisjonskurs med resten av regjeringen.

– Oljeindustrien må følge de samme spillereglene som alle andre i det norske samfunnet Vi kan ikke akseptere en udemokratisk behandling hvor utbygginger på norsk sokkel er godkjent på forhånd, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona.

Kontroversiell utbygging

Goliatfeltet ligger svært nærme land, og Finnmarkskysten er et område som regjeringens forvaltningsplan definerer som særlig sårbart. Utbyggingen har vært meget kontroversiell og både miljøvernminister Erik Solheim og tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy har understreket at utbyggingen skal få en grundig behandling før det tas stilling til om oljefunnet skal bygges ut.

På et åpent møte angående klimaforhandlingene på Bali gjentok Miljøvernminister Erik Solheim i dag sitt standpunkt om at utbygging av Goliat-feltet ikke er selvsagt.

Oljeindustriens lakeier

Statsminister Jens Stoltenberg har også tidligere konstatert at utbyggingen skal behandles før den godkjennes. I stortingets spørretime 11.01.06 sa han blant annet:

”Når det gjelder Goliat, er fortsatt situasjonen den at de har fått en lete- og utvinningstillatelse. Den står selvsagt ved lag. Men vi kan først ta stilling til selve utbyggingsprosjektet når vi får en plan for utbygging og drift. Det er alltid slik. Det er aldri slik at en regjering tar stilling til en plan for utbygging og drift før søknaden har kommet.”

– Haga er åpenbart på kollisjonskurs med andre regjeringsmedlemmer, sier Elisabeth Sæther.

– Vi forventer at regjeringen ikke oppførerer seg som oljeindustriens lakeier.

Særskilt bemerkning

Allerede i 2004 fikk Goliat en særskilt bemerkning i Stortingets oljemelding. Der stod det blant annet at;

”Når det gjelder Goliat ligger denne utvinningstillatelsen like utenfor Tromsøflaket. Regjeringen åpner for at rettighetshaverne på Goliat kan foreta de nødvendige avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan bygges ut. Det understrekes at denne beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbygging av Goliatfeltet hvis dette skulle bli aktuelt. Dette må det tas stilling til når rettighetshaverne fremmer sin utbyggingsplan. Det blir da opp til selskapene å demonstrere at en eventuell utbygging tar tilstrekkelig hensyn til miljøet og det særlig verdifulle området” (St.meld. nr 38, 2003-2004: 26).

– Siden det foreligger en særlig bemerkning fra Stortinget om at utbyggingen skal vurderes når planen foreligger, forventer vi at saken får en skikkelig behandling, hvor det tas stilling til om oljefunnet i det hele tatt skal utvinnes, sier Elisabet Sæther.

Ingen konsekvensutredning

Oljeselskapet Eni Norge som er operatør på lisensen har enda ikke presentert sitt forslag til utbyggingsløsning. Den skal først sendes inn til behandling i 4. kvartal i 2008. Før dette skjer skal utarbeidelse av konsekvensutredning foretas og sendes ut på høring.

Behandlingen av utbyggingen har med andre ord knapt kommet i gang.

– Det må settes grenser for norsk oljeindustri, sier Elisabeth Sæther.

– Vi forventer at denne regjeringen tar et oppgjør med de udemokratiske belsutningsstrukturene i norsk oljepolitikk Sæther