Nyheter

Vil ikke la Snøhvit startes opp igjen

Snøhvit-anlegget i Finmark overskrider nå budsjettet med nærmere 20 milliarder kroner.
Foto: Eiliv Leren/Statoil

Publiseringsdato: 23. januar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

StatoilHydro ønsker å restarte produksjonen på Snøhvit i løpet av januar. – Anlegget kan i hvert fall ikke gjenåpnes før om to-tre måneder, sier Bellonas Christine Karlsen.

– SFT kan ikke la StatoilHydro gjenåpne Snøhvit før denne saken har fått en ordentlig behandling. Det kan ta flere måneder, sier Christine Karlsen, avdelingsleder for forurensing og avfall i Miljøstiftelsen Bellona.

Mer enn dobbelt

StatoilHydro har søkt Statens Forurensingstilsyn (SFT) om utvidet utslippstillatelse. Der ber de om lov til å slippe ut over dobbelt så mye CO2 som tillatelsen tilsier, over 2,5 millioner tonn. I tillegg ønsker de å slippe ut 2200 tonn mer sot enn planlagt fra gassbehandlingsanlegget på Melkøya.

Etter store startvansker ble produksjonen på Snøhvit stengt den 9. november på grunn av en lekkasje i kjølesystemet. Nå ønsker StatoilHydro å restarte gass-produksjonen i løpet av måneden.

Alvorlig

– Dette er en så alvorlig endring i utslippstillatelsen at SFT er nødt til å gi saken en ordentlig behandling, sier Christine Karlsen.

– Det er snakk om en dobling av utslippene, noe som vil øke Norges samlede utslipp med hele fem prosent, sier Karlsen. Hun vil ha innsyn i StatoilHydros beregninger og krever at det gjennomføres en konsekvensutregning.

Best for miljøet

– Vi vil vite hvordan de har kommet fram til de tallene de opererer med. Alle mulige alternativer for å løse problemene må belyses, sier hun.

– Eksperter utenfra må også få innsyn og mulighet til å uttale seg, slik at det blir den løsningen som er best for miljøet som pålegges, og ikke nødvendigvis den som er mest kostnadseffektiv.

Store problemer

StatoilHydros prestisjeprosjekt Snøhvit har så langt vært alt annet enn vellykket. Gassproduksjonen startet 21. august 2007, men etter å blant annet ha sotlagt Hammerfest i flere uker i august og september er anlegget nå altså stengt.

– StatoilHydro har satset enormt med penger og prestsje på dette, derfor er de opptatt av å komme i gang så raskt som mulig, sier Christine Karlsen.

– Men hensynet til miljøet må gå foran hensynet til Statoils profitt, derfor må denne saken få en ordentlig behandling, sier hun.