Nyheter

Anmelder StatoilHydro

Publiseringsdato: 7. februar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Bellona har i dag politianmeldt StatoilHydro for brudd på forurensingsloven på Snøhvit. – StatoilHydro bryter bevisst loven og vi krever derfor at produksjonen stanses umiddelbart, sier Bellonas Christine Karlsen.

Etter å ha vært ute av drift siden november ble Snøhvits anlegg for produksjon av flytende naturgass (LNG), startet opp igjen 24. januar. Dette skjedde til tross for at StatoilHydro mangler utslippstillatelse for de enorme ekstrautslippene av sot, PAH, NOX og NMVOC.

Ulovlig

– Oppstarten var ulovlig, og StatoilHydro bryter nå loven hver dag, sier Christine Karlsen, Bellonas avdelingsleder for forurensing og avfall.

– Vi krever at Statens Forurensingstilsyn griper inn, og får kontroll på situasjonen på Snøhvit, sier Karlsen, som sendte politianmeldelsen til Vest-Finnmark politidistrikt i går.

Oppstartsfase

I august og september regnet det sot fra faklingen på Snøhvit over hele Hammerfest. Fakling, det vil si, brenning av gass er en del av oppstartsfasen, og i denne hadde StatoilHydro tillatelse til store utslipp. Etter at anlegget ble stengt på grunn av tekniske problemer i november har StatoilHydro nå søkt Statens Forurensingstilsyn (SFT) om tillatelse til å utvide oppstartsfasen, som i utgangspunktet var på 6-10 måneder.

SFT svarte i januar at informasjonen i søknaden ikke var tilstrekkelig, og ba derfor om en utfyllende søknad.

Håpløst

Denne kom aldri, isteden startet StatoilHydro opp anlegget uten de nødvendige tillatelsene. I stedet har de bedt om forlenget frist for å komme med utfyllende informasjon. SFT har så gitt StatoilHydro muntlig tillatelse til dette.

– Det er håpløst dersom SFT lar seg presse til å godkjenne dette, sier Christine Karlsen.

– Først påpekte SFT at deler av utslippene var ulovlige, men StatoilHydro valgte allikevel og starte opp. Nå må SFT gripe fatt i dette og vise muskler overfor StatoilHydro. Statens Forurensingstilsyn kan ikke være delaktige i å uthule forurensingsloven på denne måten, sier hun.

Irritert

Men Bellona er ikke de eneste som er irritert på StatoilHydro. I mandagens TV2-nyheter fikk den nyfusjonerte oljegiganten hard påpakning fra Petroleumstilsynets direktør Magne Ogredal som har sett seg lei på at StatoilHydro nekter Petroleumstilsynet innsyn i deres virksomhet.

Ogredal krever at StatoilHydro følger lovverket og gir Petroleumstilsynet den informasjonen de ber om.

Kontroll

– Sammen har Statoil og Hydro blitt et kjempe-selskap som leverer store deler av det norske statsbudsjettets overskudd, sier Bellonas Christine Karlsen.

– Men det må allikevel følge lover og regler som alle andre bedrifter. Spesielt når det kommer til miljø er det usedvanlig viktig at myndighetene har kontroll med StatoilHydro, sier hun.

Du kan laste ned hele Bellonas anmeldelse til høyre på siden.