Nyheter

Frykter oljesøl i Finnmark

Ryddemannskaper vasser i olje på Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 27. februar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Oljeselskapet Eni Norge la i dag fram planer for utbygging av Goliatfeltet. Miljøbevegelsen og fiskerne frykter oljeutslipp og alvorlige miljø-ødeleggelser.

– Bellona er i mot en oljeutbygging så nære land i et sårbart havområde, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona.

– Men når de nå først skal utrede hvordan dette skal gjøres krever vi at alle muligheter blir vurdert, ikke bare den Eni allerede har bestemt seg for, sier hun.

Bøyelasting

Eni Norge la i dag fram sine planer for utbygging av Goliat-feltet. Her foreslår de at hele oljevirksomheten skal foregå offshore, slik at overføring av olje inn til fastlandet vil skje ved bøyelasting.

Dette er samme teknologi som ble benyttet ved Statfjord A-plattformen under norgeshistoriens nest største oljeutslipp.

Klar beskjed

– I prosessen fram mot behandling av en utbyggingsplan for Goliat, må olje- og energiminister Haga gi klar beskjed om at Eni Norge må konsekvensutrede de ulike alternativene til utbygging på lik måte, sier Elisabeth Sæther.

Dette mener Sæther er avgjørende for at å få et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag når myndighetene skal vurdere hvorvidt søknad om utbygging skal godkjennes, og eventuelt hvordan Goliatfeltet skal bygges ut.

Nært land

Goliat-feltet ligger ikke mer enn 48 kilometer unna land, med fuglefjellet Gjesværstappan som nærmeste nabo.

– Faren for at en oljeulykke kan føre til irreversible konsekvenser for havmiljø og fiskerinæringa i dette området er stor, sier Sæther.

– Hvis det skjer en ulykke med bøyelasting til havs vil et oljeutslipp kunne være vanskelig å håndtere særlig med tanke på de vanskelige værforholdene og det dårlige oljevernutstyret, sier hun.

– Samtidig kan ilandføring føre til en tankulykke midt i fjærsteinene. Det er derfor ikke gitt hvilket utbyggingsalternativ som er det mest miljøvennlige, og det er viktig at alle muligheter konsekvensutredes grundig, sier hun.

Fiskere

Også fiskerne har vært svært skeptiske til oljeutvinning langs Finnmarkskysten, og Reidar Nilsen fra Norsk Fiskarlag har truet med sivil ulydighetsaksjoner.

Oddbjørn Skarbøvik er informasjonssjef i Fiskebåtredernes landsforbund, og også han er betenkt:

– Vi har et absolutt krav om nullutslipp, så det må stilles strenge krav til bøyelasting, sier Skarbøvik til Bellona Web.

– Statfjord A-utslippet viste oss at det er all grunn til å være veldig på vakt og kreve svært strenge sikkerhetstiltak. Vi spør oss også om hvorvidt alle utslipp virkelig blir rapportert, sier han.

Fredelig sameksistens?

– Vi stiller også spørsmålet om vi generelt sett vet nok om de langsiktige virkningene av oljeutvinning på fiskeriene, sier Skarbøvik.

Avisa Nordlys tror nå at den fredelige sameksistensen mellom fisk og olje er historie.

– Vi har akseptert forvaltningsplanen for nordområdene som et kompromiss mellom olje og fisk, men sikkerhetskravene må være strenge, avslutter Skarbøvik.