Nyheter

Klimakutt med fornybar energi

Utslippsreduksjoner som kan oppnåes med fornybar energi og effektivt energibruk (klikk på illustrasjonen for å se den i en større versjon).
EBL

Publiseringsdato: 13. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Ifølge en rapport som Energibedriftenes Landsforening (EBL) la fram på mandag, kan ny fornybar energi redusere Norges klimagassutslipp med en fjerdedel innen 2020.

Fossil energi står for nesten 2/3 av Norges CO2-utslipp og rapporten ”Energi er Norges klimautfordring” viser mulighetene for hvordan ny fornybar energi og effektivt energibruk kan redusere Norges klimagassutslipp med 13 millioner tonn CO2 innen 2020. I 2006 var Norges samla utslipp på 53,7 millioner tonn.

bodytextimage_Marius_Holm-til-web.jpg Photo: Foto: Nils Bøhmer

– Energiforbruket kan reduseres betraktelig i transportsektoren. Den resterende fossile energien, kan byttes ut med biodrivstoff og dermed får vi en klimanøytral transportsektor, sier Holm.

Forutsetter politisk handling
I klimaforliket på Stortinget er man blitt enig om en reduksjon av Norges klimagassutslipp på 15-17 millioner tonn innen 2020. EBL viser at energibransjen vil spille en viktig rolle i denne strategien, og kan ta opp til 80 prosent av klimaforlikets utslippsreduksjoner.

– Det Norge har manglet de siste 20 årene er politikere med vilje til å gjennomføre tiltak som faktisk monner. Vi kommer ikke til å få store utslippskutt, med mindre reelle virkemidler kommer på plass, avslutter Holm.