Nyheter

– Må få konsekvenser

Bilde av slangen som røyk og forårsaket oljeutslippet ved Statfjord A-plattformen i 2007.
(Foto: Marit Hommedal/StatoilHydro)

Publiseringsdato: 8. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

En fersk rapport om oljeutslippet fra Statfjord A-plattformen i desember avdekker både menneskelig og teknisk svikt hos StatoilHydro. Bellona mener at oljeselskapet har opptrådt uansvarlig, og at ulykken må få konsekvenser.

12. desember i fjor oppstod det et brudd i lasteslangen mellom Statfjord A og bøyelasteskipet ”Navion Britannia”.

I 44 minutter strømmet mer enn 100 m3 olje per minutt ut i havet, uten at noen merket det. Først når det begynte å lysne ved Statfjord-feltet ble Norges nest største oljeutslipp oppdaget.

Dette kommer fram i StatoilHydros egen gransking av ulykken som ble lagt fram på en pressekonferanse i dag.

Svak lasteslange

Den utløsende årsaken til det enorme oljeutslippet skal være et brudd på en hydraulikkslange, som førte til at en ventil lukket seg og dermed steg trykket. Lasteslangen tålte ikke trykket og kl 07:23 var ulykken et faktum.

– Rapporten avdekker en lemfeldig omgang med sikkerheten på norsk sokkel. Det som avdekkes i denne rapporten bør være et svært alvorlig varsel både for StatoilHydro selv og for norske myndigheter, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

Byttet til billig slange

Den interne granskningen avdekker en rekke feil og mangler fra StatoilHydros side. Allerede i 2002 skiftet selskapet lasteslanger på Statfjord A-plattformen. Framfor å gå til innkjøp av nye Coflexip-slanger valgte StatoilHydro å bytte til et enklere og billigere slangesystem, som ifølge Kjell Mork, som var med å installere undervannssystemet på Statfjord A i 1986, er beregnet til å brukes over vann.

Ifølge granskingsgruppen er man ikke kjent med om det ble foretatt en konsekvensutredning for hvorvidt det kunne skje en trykkøkning ved en ventillukking med det nye slangesystemet.

– Det var tydeligvis viktigere for StatoilHydro å spare relativt små summer i budsjettet, enn å investere i en lasteslange som tåler å bli brukt. Dette er svært alvorlig, særlig når man tenker på at en annen type lasteslange kanskje kunne spart oss for den katastrofale hendelsen, sier Sæther i Bellona

Kunne vært avverget

I et detaljert hendelsesforløp kommer det fram at en visuell inspeksjon kl 05:00 av lastebøyesystemet ikke fanget opp slitasjeskaden på slangen. Kl 07:23 oppstår bruddet i hydraulikkslangen som fører til trykkøkningen, og alle lastepumpene på Statfjord A stanser.

Mannskapet om bord på Navion Britannia (NB) er på dette tidspunktet ikke klar over bruddet i lasteslangen, og tror det kun er snakk om en hydraulikklekkasje. Ulykken kunne blitt avverget her.

Lyttet etter olje

Kl 08:33, etter at hydraulikk-lekkasjen blir utbedret, starter sentralt kontrollrom (SKR) opp første lastepumpe. Det foretaes ny visuell inspeksjon og det lyttes etter strømning i oljerøret. Man mener å høre at det kommer olje i oljerøret, men målinger utført i etterkant viser at dette ikke er tilfellet.

Utdrag fra granskningen:

Årsaken til at SKR (sentralt kontrollrom) gjenopptar lasteoperasjonen skyldes at de ikke har noen instruks som forteller hvordan ”brudd på grønn linje” (betegnelse på svikt i sentrale systemer) skal håndteres. (…)

Når lasteraten økes til fullt, er det ingen som oppdager oljelekkasjen. Den ene årsaken til dette er at det ikke eksisterer noen form for måling av oljestrøm om bord på skipet, kun personell som lytter til oljestrøm i rør om bord.

Dårlig opplæring

– Noe av det mest alvorlige i denne granskningen er at personell involvert i lasteoperasjonen ikke har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal operere utstyret, og hvordan de skal reagere i slik situasjon. Det er foruroligende, sier Sæther.

Fra 08:36 til 09:17 pumpes det for fullt ut olje med en rate på 6212 m3/t. Dette går rett i sjøen. Det er først når det lysner at man oppdager at det er olje på sjøen og lasteoperasjonen stanses.

– Dette bør få alvorlige konsekvenser for StatoilHydro. Det bør nå foretas en full gjennomgang av utstyr og sikkerhetsprosedyrer på selskapets installasjoner, avslutter Sæther.