Nyheter

Trosser miljøfaglige advarlser

Publiseringsdato: 22. februar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Under tildelingene av nye områder for oljeleting har hele 13 av områdene blitt tildelt på tross av miljøfaglige advarsler fra Statens Forurensingstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning. – Skremmende, mener Bellona.

– Det er helt uakseptabelt at oljeminister Haga ignorer miljøfaglige advarsler på denne måten, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona. Hun har sett seg lei på at hensynet til oljeselskapene blir satt foran hensynet til miljøet.

– Her er det blant annet snakk om kystnære områder på Tromsøflaket i Barentshavet, og fiskerike områder nær Haltenbanken i Norskehavet. Det er skremmende at viktige miljøfaglige etater blir regelrett overkjørt, sier hun.

Vil fjerne ordning

Områdene det er snakk om har blitt tildelt gjennom den omstridte ordningen TFO, Tildeling av Forhåndsdefinerte Områder. Ordningen går ut på at områder som er definert som ”modne” skal kunne deles ut til oljeindustrien utenom de vanlige konsesjonsrundene.

Men TFO-rundene har etter hvert vokst seg større enn de vanlige konsesjonsrundene, og nå vil Bellona og andre miljøorganisasjoner at ordningen de omtaler som ”sniktildeling” skal fjernes.

– TFO-ordningen gjør at oljeselskapene lettere kan snike til seg nye områder, uten en miljøfaglig saksbehandling, sier Elisabeth Sæther.

To tunger

Åslaug Haga har nylig varslet en gjennomgang av TFO-ordningen etter, sigende for å bedre miljøstandarden ved tildeling av nye områder på sokkelen.

– Oljeminister Haga taler med to tunger når hun først sier hun vil forbedre miljøstandarden, og så går imot sine egne miljøetater for å sikre oljeindustrien nye områder, sier Sæther.

– At dette i tillegg har skjedd i hele 13 tilfeller anser vi som svært alvorlig, sier hun.