Nyheter

StatoilHydro brøt norsk lov

Publiseringsdato: 13. mars, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Myndighetenes felles granskningsrapport av oljeutslippet ved Statfjord A i fjor har avdekket flere brudd på norsk regelverk.

Det er Statens forurensningstilsyn, Petroleumstilsynet og Kystverket som sammen har gransket ulykken som førte til at 4400 kubikkmeter med råolje ble pumpet på havet den 12. desember i fjor. StatoilHydros interne granskningsrapport av ulykken, som ble lagt fram i februar, pekte på en rekke feil fra StatoilHydros side.

Åtte lovbrudd


I granskningsrapporten er det identifisert åtte brudd på regelverket. Regelverk som er en del av norsk lovgivning.

– Vi er sjokkert over at et en erfaren operatør som StatoilHydro driver sin virksomhet på en lovstridig måte, sier Elisabeth Sæther fagmedarbeider i Bellona.

[picture1]

Listen over bruddene er lang: mangelfull organisering og beskrivelse av ansvar, manglende risikoforståelse og systemrobusthet, mangelfull vedlikehold, manglende sikkerhetssystem for lasting av olje, mangelfull oppfølging av tidligere hendelser, manglende mobilisering av beredskap, forsinket varsling av hendelsen og mangelfull styring av tekniske endringer.

Mangelfullt og manglende

I henhold til tillatelse fra SFT skal feltberedskap ha en responstid på én time. Dette ble ikke overholdt av StatoilHydro. Petroleumstilsynet ble først varslet om ulykken av StatoilHydro, etter forespørsel, kl 12.00. Det var over to og en halv time etter at utslippet først ble oppdaget.

– Granskningen beskriver en elendig miljø- og sikkerhetskultur og manglende forståelse av norsk regelverk hos StatoilHydro. Dette må få konsekvenser for StatoilHydro spesielt, men også andre operatører på norsk sokkel, sier Sæther.

– Har ikke lært

Begge granskningene som er utført av ulykken peker på at StatoilHydro ikke har fulgt opp tidligere, lignende hendelser på en god nok måte. Allerede i fjor sommer slo Petroleumstilsynet alarm, etter å ha avdekket omfattende svikt på norsk sokkel.

– StatoilHydro har ikke lært av tidligere feil. Hvor mange uhell og ulykker må vi oppleve før StatoilHydro faktisk endrer praksis, spør Sæther.

Reddet av været

Granskningsrapporten understreker at det ikke fantes barrierer som bidro til at ulykken ble oppdaget eller at utslippet ble redusert.

Det er så langt ikke påvist skader på miljøet som følge av utslippet, men ifølge rapporten skyldes dette værforholdet, og ikke tiltak fra StatoilHydros side. Det er ikke sikkert StatoilHydro er like heldig neste gang. Konsekvensene av en slik ulykke i sårbare havområder som Barentshavet vil være mye mer alvorlig

– Dette viser at for å sikre havområder mot oljeforurensning, er petroleumsfrie områder det eneste sikre virkemiddelet, sier Sæther.

Varsler pålegg

Fagmyndighetene varsler i brev til StatoilHydro pålegg om en gjennomgang av sitt styringssystem, utifra de bruddene som er avdekket i granskningen. StatoilHydro har fått en frist på 1. juni 2008 til å gjennomføre pålegget. Ulykken etterforskes også av Politiet i Stavanger. Bellona kommer til å følge saken videre.