Nyheter

– StatoilHydro må rense Snøhvit

Publiseringsdato: 31. mars, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona krever at StatoilHydro kommer i gang med planleggingen for å rense gasskraftverket ved Snøhvit og at renseanlegget står klart senest i 2016.

Bellona vil at Miljøverndepartementet sørger for at det utarbeides en handlingsplan for bygging av et renseanlegg på Snøhvit for StatoilHydro.

Snøhvit er et gassfelt i Barentshavet, og Snøhvit-anlegget på Melkøya produserer flytende naturgass fra dette feltet. Et gasskraftverk uten CO2-håndtering produserer strøm til Snøhvit-anlegget.

– Med den alvorlige situasjonen som vi har i dag, er det ekstra viktig at Miljøverndepartementet nå sørger for at StatoilHydro kommer i gang med arbeidet for å få CO2-rensing på plass, slik at klimaforurensningen ved anlegget i framtiden kan bli redusert, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Er blitt pålagt rensing

StatoilHydro har etter det Bellona erfarer gjort svært lite så langt for å rette seg etter myndighetenes krav om å tilrettelegge for CO2-håndtering fra gasskraftverket på Melkøya.

I en fersk høringsuttalelse om anlegget på Snøhvit krever Bellona at CO2-håndtering ved gasskraftverket må være på plass innen 2016.

Utvidet oppstartsfase

Da driftstillatelsen ved anlegget ble gitt i 2004 fikk Statoil innvilget en oppstartsfase på anlegget, hvor utslippene kunne beregnes å være høyere enn ved normal drift.

Fra anlegget startet opp i september 2007 og fram til i dag har det vært store oppstartsproblemer ved anlegget, som har forårsaket at utslippene har blitt langt høyere i oppstartsfasen enn det StatoilHydro selv har estimert.

For halvannen måned siden sendte StatoilHydro en søknad til Statens forurensningstilsyn om en såkalt utvidet oppstartsfase for Snøhvit-anlegget. I StatoilHydros søknad kommer det fram at selskapet ikke ønsker å datofeste en sluttdato for oppstartsfasen, men at oppstartsfasens varighet skal avhenge av framgangen ved anlegget.

Blankofullmakt

Snøhvit-anlegget har sluppet ut det kreftframkallende stoffet polyaromatiske hydrokarbon (PAH) sammen med store mengder sot, noe StatoilHydro ikke har hatt tillatelse til. SFT har tidligere betegnet disse utslippene som brudd på forurensningsloven, men gjorde noen måneder senere retrett og godtok de ulovlige utslippene fra anlegget. Bellona valgte derfor å politianmelde StatoilHydro for de ulovlige utslippene.

SFT har så langt ikke reagert på at utslippene under oppstartsfasen har vært langt høyere enn hva StatoilHydro selv fastslo at de skulle være. Dermed har betegnelsen ”oppstartsfase” ved Snøhvit-anlegget blitt til en tidsperiode med en blankofullmakt til å ha så store utslipp som StatoilHydro selv vil.
[picture1 right] Undergraver lovverket

Bellona mener det er svært problematisk å videreføre den såkalte oppstartsfasen ved anlegget.

– Oppstartsfasen har i praksis fungert som en blankofullmakt for StatoilHydro til å få forurense så mye de selv ønsker. Dette undergraverer norsk forurensningslovgivning, og Bellona krever at SFT for en gangs skyld viser StatoilHydro hvem som er forurensningsmyndigheten i dette landet og avviser selskapets søknad, sier Sæther.