Nyheter

Bellona krever at seismikkplaner skrinlegges

Lofoten (Frontpage ingress image)
Reine i Lofoten en sommerkveld i 2007

Publiseringsdato: 11. april, 2008

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Oljedirektoratet har lagt inn en bestilling hos et selskap som driver med seismikk. Direktoratet varsler at de starter med seismikkskytingen i midten av mai, og sannsynligvis fortsetter til helt ut i midten av september. Dette får både fiskere og miljøvernere til å rase.

– Dette er fødestua til torsken. Det er det mest sårbare. Hvorfor skal en lete etter olje akkurat her, spør Nils Myklebust, formann i Sogn og Fjordane Fiskarlag, ifølge NRK.

Snikleting etter olje og gass

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er svært viktige gyteområder for kommersielle fiskearter som torsk og hyse – og et viktig fiskeriområde.

I Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble det bestemt at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle være stengt for oljeaktivitet, men det ble likevel åpnet for seismiske undersøkelser for å lete etter olje i deler av området.

Seismiske undersøkelser foregår ved at det skytes kraftige lydbølger ned mot havbunnen. De lydbølgene som reflektertes fra havbunnen forteller om det er sannsynlig å finne olje eller gass i området.

Ødelegger for fiskeriene

Forskning fra Havforskningsinstituttet (HI) viser ifølge NRK Nordland at fangsten reduseres med 55 til 80 prosent i områder hvor seismisk aktivitet pågår. I tillegg påpeker HI at det eksisterer kunnskapshull knyttet til hvordan seismikk påvirker både gytingen og fisk og pattedyrs mulighet for fødeinntak og reproduksjon.

– Det blir produsert 26 millioner måltid fisk kvar dag. Midt i dette området som seismikkskipene nå kommer til, gyter skreien. Når seismikk blir brukt i et slik område, skremmer man vekk fisken. Vi gambler med viktig mat for svært mange, sier Aina Valland, miljødirektør i Fiskeri og Havbruksnæringas Landsforening (FHL) til NRK.

Tilsniking

Bellona har stor forståelse for at fiskerne blir frustrert når de nok en gang må vike for oljeinteressene:

– Selvfølgelig blir fiskerne frustrerte. Denne gangen må de til og med vike unna for oljevirksomhet i et område hvor oljevirksomhet i utgangspunktet ikke skulle være tillatt! Seismikkskytingen i dette området er en tilsnikelse til oljeleting, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Bukken og havresekken

Oljedirektoratet har en uheldig dobbeltrolle i arbeid med seismikk, og Bellona har kritisert denne rollen tidligere.

Direktoratet setter ikke bare i gang seismikk selv, men har også ansvar for å godkjenne søknader om seismikk. I tillegg skal direktoratet føre tilsyn med at seismikkskytingen skjer etter gjeldende lover og regler, inkludert de lover og regler som skal verne miljøet.

– Her snakker vi virkelig om bukken og havresekken. Det er hårreisende at de får ha en slik rolle. Her burde i alle fall Statens forurensningstilsyn inn i prosessen, sier Sæther.

Ulovlig forurensning

Da Oljedirektoratet i fjor skjøt seismikk uten forurensningstillatelse, politianmeldte Bellona forholdet – uten at det fikk følger for aktiviteten.

– Saken blir ikke mindre alvorlig når Oljedirektoratet i tillegg slipper unna med ulovlig forurensning. Vi regner med at Oljedirektoratet i år vil ha de nødvendige tillatelsene på plass før de starter. Bellona kan love at vi vil følge denne saken med argusøyne, avslutter Sæther.