Nyheter

Bellona krever at seismikkplaner skrinlegges

Reine i Lofoten en sommerkveld i 2007
(Foto: Frokor/Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 11. april, 2008

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Bellona og flere sterke fiskeriaktører krever at den planlagte seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen ikke gjennomføres. Bellona mener dette er tilsniking av oljeaktivitet, og frykter alvorlige konsekvenser for miljøet og fiskerinæringen.

Oljedirektoratet har lagt inn en bestilling hos et selskap som driver med seismikk. Direktoratet varsler at de starter med seismikkskytingen i midten av mai, og sannsynligvis fortsetter til helt ut i midten av september. Dette får både fiskere og miljøvernere til å rase.

– Dette er fødestua til torsken. Det er det mest sårbare. Hvorfor skal en lete etter olje akkurat her, spør Nils Myklebust, formann i Sogn og Fjordane Fiskarlag, ifølge NRK.

Snikleting etter olje og gass

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er svært viktige gyteområder for kommersielle fiskearter som torsk og hyse – og et viktig fiskeriområde.

I Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble det bestemt at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle være stengt for oljeaktivitet, men det ble likevel åpnet for seismiske undersøkelser for å lete etter olje i deler av området.

Seismiske undersøkelser foregår ved at det skytes kraftige lydbølger ned mot havbunnen. De lydbølgene som reflektertes fra havbunnen forteller om det er sannsynlig å finne olje eller gass i området.

Ødelegger for fiskeriene

Forskning fra Havforskningsinstituttet (HI) viser ifølge NRK Nordland at fangsten reduseres med 55 til 80 prosent i områder hvor seismisk aktivitet pågår. I tillegg påpeker HI at det eksisterer kunnskapshull knyttet til hvordan seismikk påvirker både gytingen og fisk og pattedyrs mulighet for fødeinntak og reproduksjon.

– Det blir produsert 26 millioner måltid fisk kvar dag. Midt i dette området som seismikkskipene nå kommer til, gyter skreien. Når seismikk blir brukt i et slik område, skremmer man vekk fisken. Vi gambler med viktig mat for svært mange, sier Aina Valland, miljødirektør i Fiskeri og Havbruksnæringas Landsforening (FHL) til NRK.

Tilsniking

Bellona har stor forståelse for at fiskerne blir frustrert når de nok en gang må vike for oljeinteressene:

– Selvfølgelig blir fiskerne frustrerte. Denne gangen må de til og med vike unna for oljevirksomhet i et område hvor oljevirksomhet i utgangspunktet ikke skulle være tillatt! Seismikkskytingen i dette området er en tilsnikelse til oljeleting, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Bukken og havresekken

Oljedirektoratet har en uheldig dobbeltrolle i arbeid med seismikk, og Bellona har kritisert denne rollen tidligere.

Direktoratet setter ikke bare i gang seismikk selv, men har også ansvar for å godkjenne søknader om seismikk. I tillegg skal direktoratet føre tilsyn med at seismikkskytingen skjer etter gjeldende lover og regler, inkludert de lover og regler som skal verne miljøet.

– Her snakker vi virkelig om bukken og havresekken. Det er hårreisende at de får ha en slik rolle. Her burde i alle fall Statens forurensningstilsyn inn i prosessen, sier Sæther.

Ulovlig forurensning

Da Oljedirektoratet i fjor skjøt seismikk uten forurensningstillatelse, politianmeldte Bellona forholdet – uten at det fikk følger for aktiviteten.

– Saken blir ikke mindre alvorlig når Oljedirektoratet i tillegg slipper unna med ulovlig forurensning. Vi regner med at Oljedirektoratet i år vil ha de nødvendige tillatelsene på plass før de starter. Bellona kan love at vi vil følge denne saken med argusøyne, avslutter Sæther.