Nyheter

Bellona raser mot Haga

Oljerigg i Nordsjøen
(Foto: Stan Shebs/Wikimedia)

Publiseringsdato: 11. april, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

I dag har oljeminister Åslaug Haga sendt ut forslag til fordeling av nye blokker til oljeindustrien, og Bellona er oppbrakt: Haga inviterer selskapene til å drive oljeproduksjon nærmere land enn noensinne.

Olje- og energidepartementet sendte i ettermiddag ut forslaget til utlysning for 20. konsesjonsrunde ut på høring.

Til tross for at Statens forurensningstilsyn (SFT) allerede i 1997 anbefalte at man ikke burde tillate oljeutvinning innenfor 72 km fra land, ligger flere av de foreslåtte blokkene kun 25-30 km fra den norske kyststripen. I dag finnes verken olje- eller gassproduksjon så nærme kysten.

– Dette er fullstendig uansvarlig av Haga! Dette kan rasere norskekysten! Hva hvis vi får en oljeulykke så nærme land, spør rådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Hun minner om at det bare er fire måneder siden Statfjord A-ulykken, den neste største oljeulykken i norsk historie.

Går mot seg selv

Blant de kystnære blokkene som Haga foreslår delt ut er åtte blokker utenfor Mørekysten. I dette området har silda et viktig gyteområde, og Haga foreslår dermed at oljeselskapene skal få tilgang til selve fødestua til silda.

Bellona mener det er ekstra betenkelig at Haga ønsker å tillate dette, når den rødgrønne regjeringen selv trakk flere av de samme blokkene tilbake i forrige konsesjonsrunde.

bodytextimage_DSC_0967.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Langs Mørekysten hvor de åtte blokkene er foreslått ligger det store fuglefjellet Runde. Dette er Norges sørligste fugefjell som hvert år får besøk av en halv million hekkende fugler.

Her er det registrert 230 fuglearter og 54 av disse er truet og står i fare for å dø ut i Norge. Dette er fugler som Lundefugl og Lomvi, som er svært utsatt for oljesøl.

På YouTube kan du se en film fra fuglefjellet.

Rekordutlysning

Regjeringen foreslår å lyse ut hele 104 blokker i denne konsesjonsrunden. Aldri før har det blitt foreslått å lyse ut så mange blokker. Dersom forslaget går igjennom legges det til rette for en massiv utbygging av sokkelen, som vil føre til en enorm økning av Norges klimagassutslipp.

– Haga skyter seg selv i foten med dette forslaget. Hennes visjon om Norge som en klimanasjon henger ikke på greip når hun samtidig foreslår å legge til rette for en massiv utbygging på norsk sokkel, sier Sæther i Bellona.

Hva er en konsesjonsrunde?

Gjennom konsesjonsrunder lyser Olje- og energidepartementet ut såkalte blokker i Norges havområder, der oljeselskaper kan søke om tillatelse til å drive olje- og gassvirksomhet.

På forhånd har allerede oljeselskapene kommet med en ønskeliste til departementet over hvilke områder de har lyst at skal åpnes for utvinning på. Forslaget som nå sendes ut er den tjuende i rekken av slike konsesjonsrunder.