Nyheter

Trenger 210 millioner

Opprydding etter oljeulykken ved Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 29. april, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Oljevernberedskapen langs Norges kyst mangler hele 210 millioner for å være tilfredsstillende. – Dette må kystminister Helga Pedersen ordne opp i, sier Bellonas Elisabeth Sæther.

Ifølge en upublisert rapport fra Kystverket er oljevernberedskapen langs Norges kyst i svært dårlig stand. Bellona reagerer sterkt på dette:

– Vi mangler en plan for bruk av kjemikalier i beredskapen, vi har ikke en god nok slepebåtberedskap og oljeverndepotene langs kysten har gammelt og mangelfullt utstyr, sier Sæther.

Småtteri

Ifølge Kystverkets statusrapport for 2008 trenger de 210 millioner kroner fra staten fram til 2010 dersom de skal klare å få på plass et tilfredsstillende statlig oljevern. På grunn av manglende bevilgninger tidligere år har oljevernberedskapen nå et vedlikeholdsetterslep på hele 168 millioner kroner.

– Sett i sammenheng med realitetene blir fiskeri – og kystminister Helga Pedersens økning på 25 millioner kroner til statlig oljevern bare småtteri, sier Elisabeth Sæther.

– Må det skje en oljetanker-ulykke langs norskekysten for at Helga Pedersen skal ta dette på alvor, spør hun.

Pro-aktiv

I 2005 ble stortingsmeldingen ”på den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap” vedtatt i stortinget. Men på tross av lovnader fra regjeringen om å være ledende på beredskap har flere av de tiltakene som ble vedtatt i 2005, ennå ikke blitt gjennomført.

Sæther savner en pro-aktiv holdning fra både oljeindustrien og myndighetene for å utnytte potensialet Norge har til å utvikle en bedre beredskap.

Skremmende

–Oljevirksomheten flyttes stadig nærmere land, og det skjer masse oljetransport langs kysten, sier Sæther.

– Den manglende beredskapen er rett og slett pinlig, og kan bli fatal. Det er skremmende at norske politikere gambler med sikkerheten på denne måten, sier hun.