Nyheter

Anbefaler seismikkpause på gytefelt

Fiskebåt i Lofoten
(Foto: Eksportutvalget for fisk)

Publiseringsdato: 14. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Havforskningsinstituttet anbefaler å sette seismikkskyting nær kysten av Lofoten og Vesterålen på vent, men sier likevel ja til skyting i områdene lengst unna kysten.

Bellona mener seismikkskytingen er uforsvarlig, og er redd den vil forstyrre forskningen som skal pågå i området, og økosystemet.

I en pressemelding anbefaler Havforskningsinstituttet å vente med seismikkskyting nærmere enn 50 km fra land. De omdisponerer nå seismikkskipet ”G.O. Sars” for å gjøre undersøkelser i den sørlige delen av området utenfor Lofoten og Vesterålen fra 19. til 21. mai. Resultatene vil være klare rundt 22. mai, og vil gi grunnlag for en ny vurdering av seismiske undersøkelser i forhold til gytende fisk.

– Lite gjennomtenkt

– Hvis OD starter å skyte nå, risikerer de å ha skremt bort den fisken forskerne skal undersøke. I tillegg er vi sterkt bekymret for hvordan seismikk nær gytefelt kan påvirke fiskens gyteevne, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

– Vi er glade for at det blir mer forskning. Men det at man nå i siste liten sender G.O. Sars til Lofoten, viser hvor lite planlagt og gjennomtenkt seismikkskytingen har vært, sier Hauge.

Bellona anbefaler å vente

Bellona anbefaler på det sterkeste Oljedirektoratet med å vente med seismikkskyting til forskningen er over.

Bellona mener fiskeriminister Helga Pedersen og miljøvernminister Erik Solheim nå må gripe inn for å beskytte de sårbare gyteområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Hard bunn

I området hvor Havforskningsinstuttet åpner for at seismikken kan starte allerede nå, ligger de sørlige delene av Nordland VII, utenfor Lofoten og Vesterålen, innenfor Eggakanten. Her skjer mesteparten av gytinga til kysttorsken og andre arter.

Deler av bunnen i området er av hard steinbunn, som vil føre til at lyden fra luftkanonene blir svært kraftige og sprer seg lengre enn ved myk havbunn.

Brudd på sameksistens

Norges Fiskarlag meldte tidlig fra om at en seismikkperiode utover 6 uker var uforsvarlig i forhold til fiskeriaktivitet og gyting utenfor Lofoten og Vesterålen. Oljedirektoratet har uttalt at de vil drive seismikkskytinga i en periode på fire måneder, fra mai til september. Dette har utløst store protester fra fiskere og miljøorganisasjoner.

– Det er helt uakseptabelt å starte opp seismikkskytinga nå. I tillegg til at den vil skje på et manglende kunnskapsgrunnlag, vil det også være et brudd på forutsetningen om sameksistens mellom olje og fiskerinæringa. Her må de ansvarlige statsråder gripe inn snarest, sier Hauge.

– Her sitter fiskerne på mye lokal kunnskap. Det vil ikke være første gang at forskerne må rette seg etter fiskernes kunnskap. De har advart mot dette lenge, sier Hauge.

Rolling Stones x 1 milliard

Sitter du på første rad på en konsert med Rolling Stones, er støyen om lag 120 desibel. Dette er 10.000 ganger høyere enn en vekkerklokke. Støyen fra en seismisk luftkanon på 210 desibel er en milliard ganger så høy som på en Rolling Stones-kosert, ifølge den amerikanske organisasjonen Terra Nature.