Nyheter

Bellona: – Fornøyd med regjeringens seismikkutsettelse

Publiseringsdato: 21. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Det ble onsdag klart at Regjeringen ikke klarte å bli enige om seismikksaken. De vil bare utsette seismikkskytingen inntil videre. Bellona forventer nå at Regjeringen nå vil lytte mer til fiskerne, og få en bedre støyvurdering.

Det har de siste dagene blåst friskt rundt regjeringens oljeleting i havområdene uten for Lofoten. Regjeringen varsler nå at de først på fredag vil bestemme seg for om de gir klarsignal til den planlagte seismikkskyting i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Nå må regjeringen sette seg ned og bruke tid på å ha dialog med de fiskerne som er berørt i området, og å få en skikkelig vurdering fra Statens forurensningstilsyn (SFT) på hvordan forurensningsloven kan praktiseres for seismikkskyting i sårbare havområder før de foretar seg noe utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Luftkanoner

Seismikkskyting foregår ved at det skytes med luftkanoner mot havbunnen fra båt. Signalene som reflekteres kan fortelle om det er mulige oljeforekomster der.

Fiskere og miljøvernere mener det er for lite kunnskap om hvordan seismikkskyting påvirker fiskens gyting, og mener det er utforsvarlig å skyte i de sårbare gyteområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Bellona: – Uakseptabelt

Bellona mener seismikkskyting utenfor Lofoten, i feltet Nordland VII, omfattes av forurensingsloven. Luftkanonene forårsaker høy støy, og det er uvisst hvilke konsekvenser dette har. Miljøverndepartementet ved statssekretær Heidi Sørensen, bekreftet tirsdag at hun deler dette synet.

Bellona mener videre det er uakseptabelt å ikke utsette seismikkskytinga til SFT har kommet med sin vurdering av saken. Vurderingen fra SFT er ventet å komme innen 13. juni.

– Bellona mener at det er uakseptabelt å starte opp med seismikkskyting så lenge Oljedirektoratet ikke har tillatelse fra Forurensingsloven, sier Bellona-leder Hauge.

Han mener Regjeringen må utsette seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen.

– SFT er nå bedt om å gi sin vurdering. Da sier det seg selv at staten ikke kan sette i gang undersøkelser før denne vurderingen er gitt, sier Hauge.

Stor misnøye med fiskeriministeren

Bellona har hatt tett kontakt med fiskere i området om denne saken.

Håvard Jacobsen, daglig leder i Kystfiskarlaget, sier til bladet Vesterålen at forholdet mellom næringa og fiskeriministeren er blitt tynnslitt etter seismikksaken. Pedersen har gått i forsvar for seismikkskytingen.

– Jeg skal ikke si om hun kan fortsette som statsråd, men etter seismikksaka sliter Helga Pedersen veldig med tilliten hos fiskerne, sier Jacobsen til Bladet Vesterålen.

Han mener næringa hadde ventet at Helga Pedersen skulle gjort seg til talskvinne for å utsette seismikken etter alle kunnskapshullene som er avdekket.

– I stedet presterer hun å si at man har skutt seismikk i 40 år uten konsekvenser for fiskeriene. Det er helt urimelig, og det er underlig at hun forsøker å bagatellisere konflikten slik, sier Jacobsen.

Kunnskapshull

Fiskere fra Sogn og Fjordane har i en årrekke pekt på manglende forskning på hvilke konsekvenser seismikkskyting har på fisk og økosystem på havbunnen. De har gjentatte ganger understreket at:

  • Det er ingen forskning på hvordan seismikk påvirker åte og plankton, som er maten til yngel.
  • Det er alt for lite forskning på hvordan seismikk påvirker egg og yngel.

Det ene forskningsprosjektet som er gjennomført på konsekvenser for egg og yngel ble gjennomført på en forskningsstasjon, og led av pengemangel. Man stimulerte seismikkskudd, men trykket kunne ikke sammenlignes med vanlig seismikk.