Nyheter

Bellona og Kystfiskarlaget tar seismikksaken til Namsretten

Reine i Lofoten en sommerkveld i 2007
(Foto: Frokor/Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 23. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Regjeringen gir klarsignal for seismikkskyting utenfor Lofoten, etter å ha stanset den i over en uke. Bellona og Kystfiskarlaget tar saken til Namsretten, og krever stans i seismikkskytingen.

Regjeringen gir klarsignal for seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Dette kan vi ikke akseptere. Derfor tar vi saken til Namsretten. Vi er sjokkerte over at Regjeringen ikke stanser seismikkskytingen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Med de enorme konsekvensene dette kan ha for fiskerinæringen er det viktig for oss å få prøvet lovligheten av seismikkskytinga for en rettsinstans, seier Håvard Jacobsen, daglig leder i Norges Kystfiskarlag.

– Fiskerinæringen føler denne avgjørelsen som et overgrep fra myndighetene sin side, sier Jacobsen videre.

Samarbeid for stans

Bellona har sammen med Kystfiskarlaget i lang tid jobbet for å stanse Regjeringens oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Oljeletingen foregår fra skip, ved at det skytes med luftkanoner mot havbunnen. Bellona har gjentatte ganger påpekt at det er alt for liten kunnskap om hvordan dette påvirker fisk og økosystemet under vann. Bellona mener seismikkskyting er særlig ille i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, som er svært viktige gyteområder.

Mangelfulle rapporter

Seismikkskytingen var planlagt å starte rundt 15. mai, men har blitt utsatt i påvente av en ny rapport fra Havforskningsinstituttet, og en vurdering fra SFT. Begge disse bærer preg av tidspress, og er svært mangelfulle. Likevel danner de grunnlaget for Regjeringens beslutning om å gi nytt klarsignal for seismikkskyting.

Havforskningsinstituttets (HI) rapport kom i går, torsdag. De konkluderer med at gytingen er på retur, og at seismikkskytingen kan tas opp igjen. HI har benyttet bunntråler, som ikke kommer til over alt. Rapporten tar heller ikke hensyn til de store mengdene sildelarvene som for tiden driver fra ”Sildeblokkene” utenfor Møre, og til sine oppvekstsområder i Barentshavet. Seismikk kan ha dødelig utfall for disse larvene, hvis de kommer i nærheten av seismikken.

I dag kom SFT med sin vurdering, hvor de konkluderer med at seismisk aktivitet omfattes av forurensingsloven, men at det i dag ikke kreves spesifikk regulering fordi det anses å ikke medføre ”nevneverdig skade eller ulempe”. Imidlertid påpeker SFT at de har fått knapt med tid, og ber om en utsettelse. SFT skriver på sine nettsider i dag at ”Økende seismikk aktivitet i mer miljøfølsomme områder og ny kunnskap kan medføre behov for en fornyet vurdering av spørsmålet om regulering etter forurensningsloven.”

Verdens matfat

– Dette er ett av våre viktigste havområder. Både SFT og OED er tydelige på at her har vi store kunnskapshull. Vi er opprørt over at det settes i gang skyting, uten at kunnskapshullene er dekket, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

– Lofoten er verdenskjent som et av verdens matfat. Dette har vi et særlig ansvar for å ta vare på, sier Sæther.