Nyheter

Bellona: – Stans oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen

Publiseringsdato: 13. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Oljedirektoratet (OD) planlegger å drive seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen fra mai til september i år. Bellona er på plass i Lofoten og følger situasjonen tett. - Seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen er totalt uansvarlig, sier Bellona-leder Frederic Hauge, og støtter de lokale fiskerne i deres motstand mot seismikkskyting.

Bellona mener oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen er tilsniking av oljeaktivitet, og frykter for alvorlige konsekvenser for miljøet og fiskerinæringen. Sommerens seismikkskyting vil foregå midt i gyteområder for torsk og hyse. I tillegg er 18 milliarder sildelarver på vei forbi områdene hvor seismikkskytingen er planlagt, fra gyteområdene utenfor Møre til oppvekstområdene sine i Barentshavet.

Seismiske undersøkelser foregår ved at det skytes kraftige lydbølger ned mot havbunnen. Lydbølgene som reflektertes fra havbunnen forteller om det er sannsynlig å finne olje eller gass i området.

Lite kunnskap om konsekvenser

Seismikkskyting kan føre til akutt dødelighet på yngel og egg på 5 meter avstand fra luftkanonene. Dette gjør gyteområdene Lofoten og Vesterålen til svært sårbare områder for seismikkskyting.

Det er også observert fangstreduksjoner på 55 til 80 prosent i en radius på 37 km.

Den Nordatlantiske torsken er antatt å utgjøre 25-50 prosent av verdens torskebestander, og er en av de siste gjenværende robuste torskebestandene.

Det er ikke forsket på om seismikkskyting gir hørselstap hos arter i norske farvann. Det er dessuten lite kunnskap om hvordan seismikkskyting påvirker atferden til fisk.

[picture1]

Bellona mener den planlagte seismikkskyting er ulovlig, og bryter med Forurensingsloven. Bakgrunnen er at seismikkskyting bruker luftkanoner som forårsaker massivt støy, og støy omfattes av Forurensningsloven.

Oljedirektoratet (OD) har likevel ikke gitt signaler om at de vil søke Statens forurensningstilsyn om en forurensningstillatelse..

– Oljedirektoratet driver med ulovligheter om de ikke har tillatelsene sine på plass før de starter seismikken. Vi vil derfor vurdere å ta saken til retten, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I tillegg til faren for yngeldød, gjøres området utilgjengelig for fiske mens det skytes. Fiskerne har tidligere gitt sin tilslutning til halvannen måneds skyting, mens det nå legges opp til fire måneder skyting. Bellona mener at OD bryter med forutsetningen for sameksistens mellom fiskeri og oljeaktivitet.

Lofoten og Vesterålen anses som sårbar og verdifull natur, og er derfor stengt for oljeutvinning. Bellona mener derfor at seismikken som nå pågår er en snikleting etter olje og gass.

Bellona krever:

  • Ingen seismikk i lukkede områder – Seismikk skal ikke få forrang over fiskeri
  • Kunnskapshullene ved seismikk må dekkes
  • Krav til seismikk i petroleumsloven må også gjelde for Oljedirektoratet
  • Forurensningsloven må regulere seismikkskyting