Nyheter

– Haga farer med usannheter

Publiseringsdato: 9. mai, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

I dag utlyste Åslaug Hagas departement 18 nye blokker for tildeling på norsk sokkel. Bellona er i harnisk.

Med den omstridte ordningen, såkalt tildeling av forhånsdefinerte områder (TFO), har Olje- og energidepartementet i dag utlyst 18 nye blokker på norsk sokkel. 11 av disse er i Nordsjøen, 3 i Norskehavet og 4 i Barentshavet.

– Denne måten å tildele areal på er en snikordning, som går utenfor de vanlige konsesjonsrundene, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Det er kun én måned siden Haga sist la fram et forslag om å lyse ut 104 blokker, et forslag hun fikk mye kritikk for.

– Ivaretar ikke miljøhensyn

Departementet skriver at forslaget ivaretar miljø- og fiskeriinteressene på en god måte. Dette reagerer Sæther sterkt på.

Haga farer med usannheter når hun sier at denne utlysningen ivaretar miljøhensyn på en god måte. Hele 15 av de 18 blokkene som nå tilbys til oljeindustrien ble frarådet av hennes egne miljøfaglige etater, sier Sæther.

Uforståelig utlysning

Så sent som i februar i år varslet Åslaug Haga at hele TFO-ordningen skulle evalueres. Bellona stiller seg spørrende til hvorfor Åslaug Haga nå velger å lyse ut så mange blokker, før en slik evaluering er gjennomført.

­– Haga har selv sagt at ordningen skal til evaluering til høsten. Da er det vanskelig å forstå hvorfor hun nå går til det skrittet å utvide ordningen så dramatisk, sier Sæther.

Søknadsfristen for er satt til 3. oktober 2008. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2008/2009.