Nyheter

Ikke ei krone til Lofotenforskning

Publiseringsdato: 15. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Den miljøfaglige kartleggingen av havområdene i nord får ikke ei krone på revidert statsbudsjett. Imens overkjører regjeringen fiskerne for å kartlegge mulige oljeforekomster utenfor Lofoten og Vesterålen.

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett inneholder ikke ei krone til den miljøfaglige kartleggingen av havområdene i nord, Mareano-prosjektet. Dermed blir ikke den miljøfaglige utredningen ferdig til Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal revideres i 2010.

– Vi er veldig forbauset over manglende midler til miljøundersøkelser av havområdene i nord, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Miljøkartleggingen Mareano hadde i utgangspunktet behov for 250 millioner kroner. Prosjektet mangler fortsatt 157 millioner av denne summen.

Stenger Lofoten for fiske

Samme dag som finansminister Kristin Halvorsen la fram revidert statsbudsjett, melder NRK Nordland at Olje- og energiminister Åslaug Haga stenger deler av Lofoten for fiske, for å unngå konflikt mellom seismikk og fiske.

Bellona mener at Haga med dette frata fiskerne deres lovfestede rett til å ha forrang over seismikk.

– OD høvler over fiskerne. Kartleggingen av olje foregår i turbofart for å bli ferdige til Forvaltningsplanen skal revideres i 2010, mens den miljøfaglige utredningen av området sakker akterut uten at regjeringen foretar seg noe, sier Bellona-leder Hauge.

Skyter i fire måneder

Oljedirektoratet (OD) vil skyte seismikk i fire måneder i sommer, og har varslet at de starter på mandag. Fiskerne har anbefalt maksimalt seks uker seismikksyting på sommertid.

Seismikkskyting brukes for å lete etter olje, og utføres ved at det skytes med luftkanoner fra skip, som så fanger opp igjen lydsignalene som reflekteres fra havbunnen.

Kartlegge økosystemet

Mareano er et kartleggingsprogram som skal gi bredere kunnskap om dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensing i norske havområder. Programmet fikk for første gang statlige midler i 2005. I 2006 ble Mareano-programmet en den del av strategien for kunnskapsinnsamling via forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Mareano ledes av Havforskningsinstituttet.

Grunnet langt mindre bevilgninger enn forutsatt for å kunne gjennomføre den planlagte kartleggingsjobben, fokuserer forskerne i Mareano-programmet nå på såkalte prioriterte områder, hvor det nå ikke er igangsatt petroleumsvirkesomhet. Disse områdene er Nordland VII, Troms II og Eggakanten, altså områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.