Nyheter

Oljebransjen vil til Svalbard

Elisabeth Sather, fagrådgiver i Bellona, om bord i Kallinika, 21.05.2008.
(Foto: Tone Foss Aspevoll)

Publiseringsdato: 27. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

I en ny rapport krever oljebransjen at det må tildeles konsesjoner i områdene rundt Svalbard og nord i Barentshavet. – Oljebransjen følger ikke med i timen, mener fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Rapporten ”Energinasjonen Norge – videreutvikling og fornyelse i en ny miljø- og geopolitisk æra» ble overlevert til olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) tirsdag. Den er utarbeidet av KonKraft, som er en samarbeidsarena for Oljeindustriens Landsforening, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO. Prosjektledelse for rapporten er oljeindustrien, ved StatoilHydro.

– Hvis vi åpner så enorme arealer som oljenæringa her ønsker, vil det tilrettelegge for store klimagassutslipp langt fram i tid, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

– Dette er anbefalinger fra noen som tydeligvis ikke følger med i timen, sier Sæther, og viser til FNs mål om å redusere klimagassutslippa med 85 % innen 2050 for å unngå farlige klimaendringer.

Maks to grader varmere

Konkraft-rapporten hevder at dens anbefalinger forholder seg til FNs klimapanels 2-gradersmål. Dette stemmer ikke. Konkraft-rapportens anbefalinger vil gi en temperaturøkning på 2,4-2,8 grader, ifølge FNs klimapanels beregninger.

FNs klimapanel anbefaler å stabilisere temperaturen på mindre enn en temperaturøkning på to grader. Stiger jordas temperatur mer enn det, vil svært mange millioner mennesker miste tilgangen på vann (FNs fjerde hovedrapport).

Bellona mener derfor det er betenkelig at Konkraft-rapporten har lagt seg på et så høyt utslippsnivå. Bellona viser dessuten til at flere forskere mener vi må redusere utslippene enda raskere enn vi først trodde, fordi jordas evne til å absorbere co2 har blitt dårligere den siste tiden.

Bukken til havresekken

Olje- og energidepartementet (OED) har bestilt rapporten ”Energinasjonen Norge” fra Konkraft. Konkraft er en samarbeidsarena for Oljeindustriens Landsforening, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO. Konkraft har imidlertid satt bort denne rapporten til oljenæringa, ved StatoilHydro og OLF som prosjektledere.

– Det er umulig å få til en overgang fra oljeproduksjon til ren energi, hvis oljenæringa skal fortsette med skyhøye investeringer og høy rekruttering av ingeniører, påpeker Sæther.

Oljebransjen mener konsesjoner rundt Svalbard og i Barentshavet er en forutsetning for at industrien skal kunne bidra til utvikling i distriktene.