Nyheter

– Seier til Bellona

Bellona-leder Frederic Hauge.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 20. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona kom sent tirsdag kveld inn fra patrulje i søndre del av Nordland VII. Bellonas havseiler Kallinika hadde da vært ute i halvannet døgn. Statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, mener nå seismikk må omfattes at Forurensingsloven. Bellona ser dette som en stor seier.

Bellona har vært halvannet døgn i havområdet utenfor Lofoten for å vente på seismikkbåten som skulle starte sine undersøkelser av om det er olje i området.

Oljeletingen skjer ved at det skytes med luftkanoner fra båten. Signalene som reflekteres forteller om det kan være oljeforekomster i havbunnen.

Bellona mener seismikkskytingen er ulovlig, og rammes av Forurensingsloven på grunn av skadelig støy.

Bellona har vært i Nordland i om lag to uker, og blir i Lofoten videre.

Utsatt oppstart

Seismikkbåten skal ha fått utsatt oppstart på grunn av tekniske problemer. Bellona dro tilbake til kai i Ramberg da forsinkelsen ble kjent.

Mens Bellona var på patrulje uttalte statssekretær i miljøverndepartementet Heidi Sørensen (SV) følgende til NRK Nordland (Tirsdag, 20.05.08):

”Seismikk er omfattet av forurensingsloven. Men om vi kan ordne et system sånn at det kan søkes om tillatelse etter forurensningsloven når det skal skytes seismikk. Det har en vurdert at det ikke er nødvendig frem til nå. Men fram til at vi lærer mer om miljøkonsekvensene av seismikk, så synes vi det er aktuelt å ta opp den problemstillingen nå”

Seier for Bellona

– Dette er en seier for Bellona og miljøet, fordi statssekretæren nå innrømmer at seismikk også omfattes av forurensingsloven, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Hun befinner seg om bord i Kallinika, sammen med blant andre Bellona-leder Frederic Hauge.

– Det var med en god følelse vi gikk til kai. Vi fikk gjennomslag for at seismikk er i forurensingsloven, og at Miljøverndepartementet nå ber Statens Forurensingstilsyn (SFT) om å vurdere om hvordan forurensingsloven skal praktiseres i disse sårbare områdene, sier Hauge.

bodytextimage_Kallinika-i-Ramberg-mai08.jpg

På lag med fiskerne

Hauge har hatt god kontakt med fiskere i området, som er sterke motstandere av at det skal skytes seismikk i de sårbare gyteområdene.

– Vi vet at det er kombinasjonen av å være i felten, godt faglig arbeid, og politisk press, som gir resultater. Ikke minst er det viktig å være ute og prate med fiskerne. De sitter med avgjørende kunnskap, for eksempel når det gjelder å dokumentere at torsken gyter helt ut i juni, sier Hauge.

Oppfordring til Haga

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp), har gitt beskjed om at det ikke skal skytes seismikk nærmere enn 50 kilometer fra land. Dette mener Hauge ikke er godt nok.

– Det hjelper ikke at Haga sier det bare skal skytes i ytterkanten av feltet, da lydbølgene fort kan gå innover, og skremme gytende torsk, sier Hauge.

Haga har gjentatte ganger understreket at det ikke skal skytes seismikk under gyting.

– Vi oppfordrer Haga til å ta konsekvensene av at seismikk omfattes av Forurensingsloven, og ikke være lovbryter.

Bellona har sendt et brev til Haga med dette budskapet. Brevet kan leses nedenfor.

Brev fra Bellona til Olje -og energiminister Åslaug Haga, sendt etter ankomst i Ramberg, Lofoten, 20. mai 2008:

Angående seismiske undersøkelser utenfor Lofoten og Vesterålen

Bellona har gjentatte ganger presisert at seismiske undersøkelser omfattes av forurensningsloven, og er dermed ulovlig all den tid slike undersøkelser skjer uten forurensningstillatelse. Miljøvernverndepartementet ved statssekretær Heidi Sørensen bekreftet nylig at seismikkskyting omfattes av forurensningsloven. Bakgrunnen for at Miljøverndepartementet nå åpner for dette er i følge Sørensen at man ikke vet nok om miljøkonsekvensene som følge av seismikkskyting i sårbare havområder. Sørensen uttalte:

”Seismikk er omfattet av forurensingsloven. men om vi kan ordne et system sånn at det kan søkes om tillatelse etter forurensningsloven når det skal skytes seismikk, det har en vurdert at det ikke nødvendig frem til nå. Men fram til at vi lærer mer om miljøkonsekvensene av seismikk, så synes vi det er aktuelt å ta opp den problemstillingen nå” (NRK Nordland 20. mai 2008).

Bellona mener at seismikkundersøkelsen utenfor Lofoten og Vesterålen er ulovlig i all den tid den ikke har en forurensningstillatelse. Da Miljøverndepartementet bekrefter at seismikk er underlagt forurensningsloven fortoner dette seg særlig alvorlig. Bellona vil minne om at Oljedirektoratet er underlagt forurensningsloven, og at regjeringen dermed ikke har rett til å gjøre unntak for disse seismikkundersøkelser. Bellona krever derfor at de iverksatte seismiske undersøkelsene utenfor Lofoten og Vesterålen stanses med øyeblikkelig virkning.

Vi tillater også minne om at olje – og energiminister Åslaug Haga står politisk og juridisk ansvarlig for de seismiske undersøkelsene som nå foretas av Oljedirektoratet. Det er dermed statsrådens ansvar å sørge for at undersøkelsene skjer i henhold til norsk lov.

Med vennlig hilsen

Frederic Hauge

Leder av Miljøstiftelsen Bellona