Nyheter

SFT-nei til StatoilHydro

(Foto: Finnmark Dagblad)

Publiseringsdato: 30. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

SFT godkjenner ikke StatoilHydros søknad om utslipp fra Melkøya-anlegget i en ikke tidsavgrenset oppstartsfase. Bellona er fornøyd.

SFT tidsavgrenser oppstarten av Melkøya-anlegget til 21. august i år og setter krav for å begrense utslippene fra fakling.

– Dette betyr at StaoilHydro ikke lenger får en blankofullmakt til å forurense, sier en fornøyd Christine Molland Karlsen, avdelingsleder for forurensing i Bellona.

 

Tidligere har StatoilHydro hevdet at de kunne ha store utslipp i hele oppstartsfasen, uten begrensninger på hvor lenge den skulle vare.

SFT gir riktignok selskapet en utsettelse på to måneder, til 21. august.

Smekk til StatoilHydro

– Dette er en smekk på fingrene til StatoilHydro, og den kulturen som råder i selskapet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Først sier StaoilHydro at de ikke trodde at de trengte egen utslippstillatelse for dette. Deretter er de sene med å søke. De har heller ikke fulgt opp arbeidet med videre CO2 rensning. Det synes som miljø ikke står særlig høyt på agendaen i StatoilHydro etter fusjonen, sier Hauge, som etterlyser at toppledelsen i selskapet tar ansvar for å prioritere dette fremover.

Hauge mener anbefalingen fra SFT kom veldig sent, men er fornøyd med uttalelsen når den nå endelig er kommet.

Tar saken til Regjeringen

Det vil være betydelige CO2-utslipp fra anlegget også i normal drift. SFT har derfor tidligere pålagt StatoilHydro å tilrettelegge energianlegget for mulig CO2-håndtering. Nå mener SFT selskapet bør utrede tekniske muligheter, kostnader og en tidsplan for å få gjennomført dette, og varsler at de vil ta opp saken med Miljøverndepartementet.
– StatoilHydro må komme i gang med planene om å CO2-rense Snøhvit, og at renseanlegget må stå klart i 2016. Vi er glade for at SFT nå presser på for CO2-rensing.