Nyheter

Starter oljeleting i Lofoten samtidig med ulykken

(Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro)

Publiseringsdato: 24. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

I dag skal Oljedirektoratet starte oljeleting i utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette skjer samme dag som oljeplattformen Statfjord A er evakuert etter en oljelekkasje.

Bellona er i dag til stede utenfor Lofoten med båten Kallinika, for å følge med på seismikkskytingen som skal starte i ettermiddag.

Bellona-leder Frederic Hauge mener lekkasjen på Statfjord A er en påminnelse om at oljeleting utenfor Lofoten er et hasardspill.

Det er forferdelig å sitte her ute på havet utenfor Lofoten den dagen de skal starte oljeleting her, og så få beskjed om oljelekkasjen på Statfjord A, sier Hauge.

Nærmere land

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er viktige gyteområder. Her er kontinentalsokkelen svært smal, og havstrømninger og øyene gjør området til torskens ideelle fødestue. Samtidig flyter milliarder av sildelarver forbi området, fra Møreblokkene til oppvekstområdene sine i Barentshavet.

Statfjord A er langt ute i havet. I Lofoten vil de lete helt inn til land, minner Hauge om.

Gamle plattformer

Han mener det er utrolig at det nå er en ny lekkasje på Statfjord A, hvor man hadde norgeshistoriens nest største lekkasje før nyttår. Hauge mener at av denne grunn, burde det nettopp her vært bedre sikkerhet og rutiner. Plattformen er gammel, og har hatt et lavt vedlikehold.

Lekkasjen er et eksempel på hva miljø, befolkning og fiskere kan vente seg hvis det blir oljeboring utenfor Lofoten. Plattformene som skal hit, blir også gamle, sier Hauge.

Start kl 15.00

Oljeletingen er planlagt å starte utenfor Lofoten i dag kl 15.00.

Oljedirektoratet hadde planlagt å starte opp oljeleting ved å skyte seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen 15. mai. Oppstarten har blitt utsatt til i dag på grunn av press fra blant annet Bellona og Kystfiskarlaget. De mener seismikk er skadelig i disse sårbare områdene.

Seismiske undersøkelser skjer som et stort ekkolodd, ved at det skytes med luftkanoner fra skip. Signalene som reflekteres, kan fortelle om det er mulige oljeforekomster i havbunnen. Dette genererer svært høy støy.

Knapp tid

Regjeringen har tidligere denne uka fått nye rapporter fra Havforskningsinstituttet og Statens Forurensingstilsyn. Begge gir klarsignal for seismikkskyting, men peker også på at de har fått for knapp tid. Bellona og Kystfiskarlaget mener rapportene er svært mangelfulle. Regjeringen støtter seg likevel på disse rapportene.

Nå er det imidlertid i ferd med å blåse opp på havet, og det er usikkert om seismikkbåten BOS Atlantic klarer å sette i gang sine undersøkelser i høye bølger.