Nyheter

StatoilHydro legger ut oljelenser

(Foto: Kystverket)

Publiseringsdato: 24. mai, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Oljeflaket ved Statfjord A-plattformen skal være rundt 2.000 meter langt og 1.500 meter bredt. StatoilHydro er i gang med å legge ut oljelenser i et forsøk på å hindre stor spredning.

Etter det Bellona kjenner til har StatoilHydro også søkt Statens forurensningstilsyn om bruk av dispergeringsmidler for å løse opp oljen. Et stort oljeflak flyter nå i sjøen ved den gamle plattformen. Kystverket er i beredskap.

Under forrige oljelekkasje ved Statfjord A-plattformen i desember 2007, gikk rundt 4.000 kubikkmeter olje i havet. StatoilHydro har fortsatt ikke full oversikt over omfanget av dagens ulykke.

Ingen eksplosjon

Faren for eksplosjon på Statfjord A skal nå være over, men det er klart at StatoilHydro har hatt dårlig kontroll over den ekstremt farlige situasjonen.

Bellona er glad for at det nå kommer oljelenser i havet, men mener generelt at sikkerhetsarbeidet hos StatoilHydro er skandaløst dårlig.

– Bare noen måneder etter at StatoilHydro var ansvarlig for norgeshistoriens neststørste oljeulykke, så skjer det igjen. Hvordan er sånt mulig, spør Bellona-leder Frederic Hauge.

Pumpet ut olje

Olje og gass har lekket fra en av lagertankene i det ene plattformbenet, oppover i selve benet. Dette skal aldri skje, og for å prøve å unngå en stor eksplosjon har StatoilHydro pumpet olje fra olagertanken direkte ut i sjøen.

Bellona er svært kritisk til StatoilHydros behandling av sikkerhetsrisikoen ved oljevirksomhet.

– Etter det forrige utslippet på Statfjord A i desember og all den harde kritikken mot StatoilHydro må man spørre om rutinene er blitt gått gjennom godt nok. Svaret gir seg vel selv, sier Hauge.

SFT for svake

Han stiller også spørsmål ved om Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) har utført jobben som kontrollorganer i tilstrekkelig grad.

– Har SFT nok ressurser og god nok kompetanse til å være kontrollorgan her? Da forrige SFT-sjef, Håvard Holm, gikk av, klaget han jo nettopp over at SFT ble overkjørt av oljeindustrien, sier Hauge.