Nyheter

Bellona ber regjeringen ligge unna Barentshavet

Elisabeth Sæther, oljerådgiver i Bellona
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 24. juni, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Samtidig som det oppdages ny natur i Barentshavet peker en fersk rapport på en rekke kunnskapshull om Barentshavet. Bellonas Elisabeth Sæther krever at regjeringen stanser tildeling av nye letetillatelser til oljeindustrien i området.

I en ny rapport om klimaendringene i Barentshavet kommer forskere ved Norsk Polarinstitutt (NP) og Havforskningsinstituttet med krav om flere forskningsprogram som må iverksettes for å øke kunnskapen om hva som vil skje med økosystemene som følge av temperaturendringer i området.

Føre var

Regjeringen har varslet at de før sommeren vil ta en beslutning om hvilke havområder oljeindustrien skal få lov til å søke om nye letetillatelser i. Bellona mener at det vil være uansvarlig av regjeringen og tildele nytt areal i havområdet, når det eksisterer store kunnskapshull om framtida til økosystemene i Barentshavet.

– Inntil vi vet mer om hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for økosystemet i Barentshavet, vil det være uansvarlig å åpne for økt oljeaktivitet der. Vi forventer at regjeringen følger opp rapporten, ved å starte opp arbeidet med å dekke opp kunnskapshullene som nå er avdekket, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Trenger mer kunnskap

Klimarapporten konkluderer med at det fortsatt mangler kunnskap om hvorvidt klimaendringene vil føre til dramatiske endringer for havmiljøet i Barentshavet. Det er også vanskelig med dagens kunnskap å fastslå hvor raskt ulike dyr og planter har mulighet til å tilpasse seg en oppvarming av leveområdet sitt.

Forskningsrapporten anbefaler flere konkrete forskningsprogram som bør settes i verk. Blant annet omfatter dette å styrke overvåkningen av havområdet for å forstå klimavariasjoner og effektene av disse, og å få bedre kunnskap om hvordan arter som kan tenkes å flytte seg nordover til Barentshavet kan komme til å påvirke økosystemet.

Rapporten viser også at kunnskapsgrunnlaget for å kunne fastslå den totale effekten når naturen blir utsatt for press fra flere hold er for svakt.

bodytextimage_okosystem_Barentshavet.jpg Photo: (Havforskningsinstituttet)