Nyheter

Demonstrerte mot Helga

Bellona og fiskere demonstrerte mot fiskeriminister Helga Pedersen da hun ankom Værøy.
(foto: bellona)

Publiseringsdato: 11. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Fiskeriminister Helga Pedersen ble pepet ut av fiskere da hun kom til Værøy i dag. Over 30 båter var møtt fram for å markere sin motstand mot seismikkskyting i de sårbare gyteområdene.

De mange båtene fylte opp havna i Værøy da fiskeriministeren åpnet øyas nye havn onsdag. ”Stopp seismikkskyting utenfor kysten vår” var det klare budskapet som hang over ripa. Andre bannere lød ”Vern om fiskeriressursene” og ”Nei til olje, ja til fisk”.

Bellona deltok også i markeringen i Værøy havn med båten Kallinika. ”Stopp seismikken – ingen olje i Lofoten” var Kallinikas budskap denne dagen. Seismikk brukes for å hente inn opplysninger om mulige oljeforekomster.

Se video på TV2.no fra markeringen.

– Oljen har forrang

– Vi ser ikke at Helga Pedersen står på barrikadene for å få gjennomført stortingsvedtaket om innsamling av miljøkunnskap i området. Her passer nemlig ikke Stortingets ønsker inn med Pedersens interesser. Dette tydeliggjør i enda større grad at oljen har forrang foran miljø og fiskeri for Helga Pedersen, sier Bellona-leder Frederic Hauge fra Kallinika.

Ikke fastlenket i fjæra

– Min rolle som Fiskeri– og kystminister er ikke å lenke meg fast i fjæra, men å komme fram til ordninger som ivaretar fiskerienes interesser, samtidig som den seismikken som Stortinget tross alt har vedtatt, kan gjennomføres på best mulig måte, sier Helga Pedersen.

– Vi mener at vi har lyttet til fiskerne i denne saken, men vi kommer ikke bort fra at Stortinget har pålagt oss og skyte seismikk, sier hun videre.

– Arroganse

– Dette er arroganse fra ende til annen. I stedet for å nærmest hånliggjøre dagens markering, burde Pedersen heller lytte til fiskernes budskap, sier Frederic Hauge.

bodytextimage_frederic-i-lofoten-mai08.jpg Photo: (foto: Tone Foss Aspevoll)

Seismikk

Seismikk brukes for å lete etter olje. Det skytes med luftkanoner mot havbunnen, og signalene som reflekteres kan fortelle om det er oljeforekomster på stedet. De kraftige lydbølgene dreper egg og yngel i umiddelbar nærhet, og kan dessuten ha stor innvirkning på livet i havet for øvrig.