Nyheter

– Mageplask fra den nye ministeren

Terje Riis-Johansen
(Foto: Torbjørn Tandberg)

Publiseringsdato: 27. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Den nye olje –og energiminsteren åpner for oljeutvinning i nye, sårbare havområder. Bellona er svært skuffet over Terje Riis-Johansens debut som Olje- og energiminister.

Olje– og energiminister Terje Riis Johansen (Sp) la fredag fram utlysningen av nye oljeblokker i 20. konsesjonsrunde.

Dette er den første kontroversielle saken statsråden behandler. Bellona betegner saken som den nye statsrådens lakmustest, og mener han stryker.

Nær inntil gyteområder

I flere viktige gyte- og oppvekstområder utenfor Lofoten og i Barentshavet åpnes det nå for at oljeindustrien kan søke om utvinningstillatelser.

– Senterpartiet holder fiskerinæringa for narr når de snakker om sameksistens mellom fiskeri og oljeindustri, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Noen av de utlyste oljeblokkene utenfor Lofoten ligger helt inntil gyteområder til både torsk, hyse og sild.

– En provokasjon

– Det er ekstremt å se hvordan regjeringen tøyer stortingets flertall, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

Han er glad for at regjeringen har unngått å lyse ut områder utenfor Mørekysten og Røst, men fortviler over at regjeringen har lyst ut områder i drivbanen til sildelarvene fra Møreblokkene.

– Utlysningene er en provokasjon fra den nye ministeren mot miljø og begrepet sameksistens, sier Hauge.

Undergraver forvaltningsplanen

På tross av sterke advarsler fra blant annet Bellona, Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT), har olje– og energiminister Terje Riis-Johansen besluttet å tilby oljeindustrien å søke på områder i Norskehavet.

– Dette undergraver hele betydningen av forvaltningsplanen for Norskehavet, sier Elisabeth Sæther.

Hun mener at oljeindustrien får økt forhandlingsmakt ved at det skal forhandles om tildeling av oljelisenser parallelt med at forvaltningsplanen for havområdet skal utarbeides. Hun frykter at hensyn til miljøet vil bli svekket betydelig som følge av dette.

– En blokk ligger svært nær land utenfor Namsos og ligger tett opp til et viktig gyteområde for sild. Jeg synes det er svært betenkelig at man lyser ut blokker i dette området før man har gjort seg ferdig med forvaltningsplanen for Norskehavet, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

For media: kontaktpersoner i denne saken:
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 79 54 eller
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67