Nyheter

Møter Oljedirektoratet i retten torsdag

Christine Karlsen, jurist i Bellona
(foto: nils bøhmer/bellona)

Publiseringsdato: 18. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Oljedirektoratet må møte Bellona og Norges Kystfiskarlag i Oslo namsrett i morgen, torsdag. Saksøkerne krever stans av seismikkskyting.

Bellona og Kystfiskarlaget har anmeldt staten ved Oljedirektoratet for deres seismikkskyting i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Saksøkerne mener seismikkskytingen må stanses inntil det foreligger en tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn.

Mer demokratisk oljeforvaltning

– Det blir spennende å se om miljøet kan vinne fram mot oljepengene. Hvis vi vinner denne saken, vil det kunne føre en mer demokratisk oljeforvaltning, sier Christine Karlsen, jurist i Bellona.

Advokat Ida Hjorth Kraby representerer staten. Advokat Inga Kaasen kommer til å representere saksøkerne. Det er satt av en dag til rettssaken, som starter torsdag 19. juni 2008 kl 9.00.

– Ulovlig støy

Seismikk er oljeindustriens fremste verktøy for å lete etter olje. Seismikk hentes inn ved å skyte lydbølger med luftkanon ned mot havbunnen. Signalene som reflekteres gir informasjon om mulige oljeforekomster.

Seismikkskyting skaper kraftig støy som dreper egg og yngel i umiddelbar nærhet. Bellona og Kystfiskarlaget har gjentatte ganger etterlyst mer forskning på andre effekter av seismikk.

Siden støy omfattes av Forurensingsloven mener Bellona og Norges Kystfiskarlag det er ulovlig å skyte seismikk uten tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn. En slik tillatelse foreligger ikke i dag. Derfor har Oljedirektoratet blitt anmeldt, og saksøkerne ber om at seismikkskytingen stanses til en slik tillatelse er gitt.

Sårbare havområder

Bellona og Kystfiskarlaget mener det er særlig uheldig med seismikkskyting i de sårbare gyteområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Kontaktperson i denne saken:
Christine Karlsen, jurist i Bellona: 95 16 78 14,
eller Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona, 91 72 02 67.