Nyheter

Bellona og Kystfiskerne tapte i retten

Publiseringsdato: 4. juli, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Oljedirektoratet får fortsette med seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, uten tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn. Det er dommerens konklusjon i seismikksaken.

Bellona og Kystfiskarlaget saksøkte Staten for ulovlig seismikkskyting i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen den 10. juni. Saksøkerne krevde stans i seismikkskyting, inntil det foreligger en tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn (SFT). De fikk ikke medhold i dette kravet.

– Olje foran miljø og fiske

– Det er ille at retten lar oljevirksomhet gå foran hensynet til fiske og miljø, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Vi er skuffet over at dommeren ikke fant vårt hovedkrav sannsynliggjort og mener at seismikkskytingen ikke medfører "nevneverdige skader eller ulemper", sier Christine Karlsen, jurist i Bellona.

Daglig leder i Kystfiskarlaget, Håvard Jacobsen, er også skuffet over dommen.

– Når alle instanser, også Havforskningsinstituttet, har sagt at man ikke har nok kunnskap om konsekvenser av seismikk, er det rart at retten ikke legger større vekt på føre var-prinsippet, sier Jacobsen.

Eget konsesjonssystem for seismikk

Karlsen mener dommen langt på vei har godkjent et eget konsesjonssystem for seismikk hvor Havforskningsinstituttet opptrer som forurensningsmyndighet. Et slikt system er ikke regulert i loven, men basert på praksis.
[picture1]– Dette er svært uheldig ut fra et demokratisk synspunkt da det ikke legger opp til bred involvering fra berørte parter og allmennheten, sier Karlsen.

Uthuler forurensingsloven
Representanter fra Miljøverndepartementet (MD) og SFT vitnet i saken.

– Det var absurd å oppleve at SFT og MD i denne saken så til de grader uthuler betydningen av sin viktigste miljølov, forurensingsloven. Dette viser at de er sultefôret på ressurser i forhold til en sterk petroleumsforvaltning, sier Christine Karlsen.

SFT-vurdering i høst

I løpet av høsten vil SFT gi en vurdering av seismikk i forhold til forurensningsloven.

– Vi setter vår lit til at SFT vil regulere aktiviteten ut fra miljømessige synspunkter og ikke interne ressurser, sier Karlsen.

Vurderer ordinær domstol

Bellona og Kystfiskerne må betale 36.500 kroner i saksomkostninger til Staten.

Bellona vil vurdere om saken bør dras inn for de ordinære domstoler, selv om dette vil ta noe tid og kreve mye ressurser.

For media: Kontaktpersoner i saken:
Christine Karlsen, jurist i Bellona: 95 16 78 14
Håvard Jacobsen, daglig leder i Kystfiskarlaget: 901 18 810
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67