Nyheter

Føler seg forskjellsbehandlet

(Foto: Magnar Johansen / Lofotposten)

Publiseringsdato: 28. juli, 2008

Skrevet av: Ola Innset

–Føre-var-holdningen til miljøet gjelder bare for fiskerinæringa, og ikke når det er snakk om oljevirksomhet, sier Bjørn Hugo Bendiksen, formann i Norges Småkvalfangarlag.

Lederen for norsk Småkvalfangarlag, Bjørn Hugo Bendiksen, mener at myndighetene forskjellsbehandler fiskerinæringen og oljenæringen:

– De får ture fram som de vil, og skyter seismikk selv om det går ut over hvalfangsten, sier han til Bellona Web.

Hvalen forsvinner

Fram til nylig har det vært lite seismikkvirksomhet, men når skytingen nå har startet for fullt i områdene Nordland 7 og Troms 2 frykter Bendiksen at de vil bli forhindret i å uttøve fangsten:

– Erfaringen vår er at hvalen forsvinner fra de områdene hvor det skytes seismikk, og at den hvalen som kommer fra områder hvor det har blitt skutt holder svært høy fart, noe som gjør det svært vanskelig å fange den, sier han.

Ingen forskning

Bendiksen er heller ikke imponert over forskningen som ligger til grunn for at seismikkskytingen får fortsette:

– Jeg har lest forskningen deres, og de uttaler seg uten noen som helst viten. Jeg vil nesten ikke kalle det forskning, men heller synsing. Det har vært veldig lite forskning på hvordan hvalen påvirkes av seismikk, og det gjelder for så vidt fisk også.

I utgangspunktet skulle seismikktoktet utenfor Lofoten ledsages av forskning, men det ble ikke noe av. Bendiksen mener at dette viser hvordan oljesektoren ikke trenger å ta miljøhensyn på samme måte som fiskeriene:

Skuffet

– Føre-var-prinsippet praktiseres på en helt annen måte når det er snakk om oljeinteresser, og alt pratet om sameksistens mellom de to næringene har vist seg å bare være fine ord. I det oljeselskapene har fått enn fot inn i dørsprekken er de bare opptatt av å mele sin egen kake, sier Bendiksen, som også er skuffet over fiskeriminister Helga Pedersen:

– Når man ser den jobben Olje- og energidepartementet gjør for sin næring, så skulle man tro at Fiskeridepartementet ville ivareta fiskerinæringas interesser, men det ser det ikke ut som om de er interessert i.