Nyheter

Krever seismikk-svar fra Solheim

Erik Solheim og Frederic Hauge (Ingress image)

Publiseringsdato: 23. juli, 2008

Skrevet av: Elisabeth Sæther

På et informasjonsmøte mellom Miljøvernministeren og interesseorganisasjoner angående seismikkskyting i Reine den 8. juli, lovet miljøvernminister Erik Solheim å se nærmere på om den planlagte seismikkforskningen likevel kunne gjennomføres. Bellona har nå sendt et brev til miljøvernministeren med krav om at ministeren iverksetter forskningen omgående.

Må på banen

– Nå må Solheim komme på banen. Det er helt uakseptabelt om miljøvernministeren tillater at forskningen blir avlyst, og det vil bidra til å forlenge tiraden av pinlige feil og politisk overhøvling av fiskeri og miljøinteressene i denne saken, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Viktig forskningstokt

Forskningstoktet skulle gjennomføres for å få økt kunnskap om seismikkens skremmeeffekt på torsk, hyse og blåkveite. Forskningen var et viktig premiss da regjeringen besluttet å gjennomføre seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Avlyst

Forskningstoktet ble imidlertid avlyst grunnet brann i ett av seismikkfartøyene, som igjen førte til forsinket oppstart av de aktuelle undersøkelsene. Havforskningsinstituttet som skulle gjennomføre forskningen hadde ikke fått tildelt nok resurser til å unngå en ferieavvikling. Seismikkforsinkelsene betydde derfor at følgeforskningen ikke ble noe av.

Kontroversiell oljeleting

Seismikkskytingen har møtt sterk motstand både fra fiskere og innbyggere i Lofoten og Vesterålen. Flere politiske partier har også gått imot videre oljeleting i området i neste stortingsperiode. Hauge advarer i dag SV om å gå inn i valgkampen uten å gjøre det klinkende klart at de ikke vil sitte i en regjering som åpner for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen i neste stortingsperiode.

– Hvis miljøpartiet SV ikke gir klart svar i dette spørsmålet vil partiet få svi. Jeg vil ikke støtte et miljøparti som ikke stiller opp når det virkelig gjelder, uttaler Bellona-lederen til VG i dag.