Nyheter

Krever seismikk-svar fra Solheim

(Foto: Bellona)

Publiseringsdato: 23. juli, 2008

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Bellona krever at Miljøvernministeren sørger for at følgeforskningen til seismikkskytingen utenfor Vesterålen iverksettes. Forskningen var et viktig premiss for at seismikktoktet skulle kunne gjennomføres, men har blitt avlyst grunnet resursmangel og forsinkelser.

På et informasjonsmøte mellom Miljøvernministeren og interesseorganisasjoner angående seismikkskyting i Reine den 8. juli, lovet miljøvernminister Erik Solheim å se nærmere på om den planlagte seismikkforskningen likevel kunne gjennomføres. Bellona har nå sendt et brev til miljøvernministeren med krav om at ministeren iverksetter forskningen omgående.

Må på banen

– Nå må Solheim komme på banen. Det er helt uakseptabelt om miljøvernministeren tillater at forskningen blir avlyst, og det vil bidra til å forlenge tiraden av pinlige feil og politisk overhøvling av fiskeri og miljøinteressene i denne saken, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Viktig forskningstokt

Forskningstoktet skulle gjennomføres for å få økt kunnskap om seismikkens skremmeeffekt på torsk, hyse og blåkveite. Forskningen var et viktig premiss da regjeringen besluttet å gjennomføre seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Avlyst

Forskningstoktet ble imidlertid avlyst grunnet brann i ett av seismikkfartøyene, som igjen førte til forsinket oppstart av de aktuelle undersøkelsene. Havforskningsinstituttet som skulle gjennomføre forskningen hadde ikke fått tildelt nok resurser til å unngå en ferieavvikling. Seismikkforsinkelsene betydde derfor at følgeforskningen ikke ble noe av.

Kontroversiell oljeleting

Seismikkskytingen har møtt sterk motstand både fra fiskere og innbyggere i Lofoten og Vesterålen. Flere politiske partier har også gått imot videre oljeleting i området i neste stortingsperiode. Hauge advarer i dag SV om å gå inn i valgkampen uten å gjøre det klinkende klart at de ikke vil sitte i en regjering som åpner for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen i neste stortingsperiode.

– Hvis miljøpartiet SV ikke gir klart svar i dette spørsmålet vil partiet få svi. Jeg vil ikke støtte et miljøparti som ikke stiller opp når det virkelig gjelder, uttaler Bellona-lederen til VG i dag.