Gasslekkasje på Snøhvit

ingressimage_56f1cb8cafb2746fef8a18feddaadcbe.jpeg Photo: Foto: Eiliv Leren/Statoil

Alarmen gikk 14.20 i dag. Det er fortsatt vanskelig å si noe av omfanget av ulykken inntil man vet hvor omfattende lekkasjen var, og hva som var årsaken til at hendelsen skjedde.

– Vi håper nå som lekkasjen heldigvis er stoppet at alt er under kontroll, men vi kjenner også historien og tar ingen ting for gitt lenger, sier Elisabeth Sæther, oljerådgiver i Bellona.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang at alarmen går på det etter hvert så uglesette Snøhvit-anlegget. Allerede i januar 2007 ble 1100 ansatte evakuert fra Melkøya på grunn av usikkerhet om hvorvidt anlegget ville tåle det harde vinterværet i Hammerfest. I etterkant måtte Statoil tåle kritikk fra Petroleumstilsynet som mente at Snøhvit ikke var tilpasset det nordnorsk klima.

Etter oppstarten har ulike problemer ridd prosjektet som en mare. Tekniske problemer ved anlegget har ført til store ekstrautslipp, både av klimagasser og sot som inneholdt det kreftframkallende stoffet PAH. 

bodytextimage_DSC_0967.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

–>