Nyheter

Norge kan bli finansielt senter

Publiseringsdato: 26. august, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Ved å satse på ren energi kan Norge bli et nytt finansielt senter. Det mener stjerneinvestoren Lois Quam, som gjestet Bellonas klimaseminar i Stavanger mandag.

Den norsk-amerikanske Lois Quam mener at Norge har en spesiell mulighet til å satse på fornybar energi og CO2-håndtering, og et spesielt ansvar for å gjøre det.

– Vi trenger at dere tar denne utfordringen, sa Quam på Bellona-seminaret som ble arrangert dagen før den offisielle åpningen av oljemessa ONS i Stavanger.

 

Et ansvar

Norges muligheter skyldes ifølge Quam stor relevant kompetanse, åpenhet om økonomiske og politiske prosesser, mange gode ledere og en unik forståelse av energibransjen og energiøkonomien. I tillegg kommer den store størrelsen på norske finansielle ressurser.

Quam mener også at Norge har et ansvar på dette feltet, i hovedsak på grunn av landets rikdom.

Mektig forretningskvinne

Quam leder den amerikanske investeringsbanken Piper Jaffrays investeringer i renere energiproduksjon.

I 2006 ble hun kåret til en av verdens mektigste forretningskvinner. Mandag gjestet hun Stavanger for å gi råd om grønne investeringer til norske investorer – inkludert Oljefondet.

Ny start

– At Norge ikke er et finansielt senter i dag, er en fordel for å danne et nytt finansielt senter, ifølge Quam.

Dette begrunner hun med at gamle institusjoner har gjerne fastgrodde mønstre, og det kan være en fordel å starte helt på nytt.

Dagens finansielle sentra ligger steder som Amsterdam, London, New York, Silicion Valley.
Hvor vil de nye finansielle sentrene komme, spør Quam. – hvorfor ikke Norge.

– Oslo og Norge kan bli et nytt finanssenter. Dere kan få det til å skje, sa Quam.

Raske endringer

Quam la vekt på at små endringer tar lang tid, mens store endringer kan skje svært raskt, og viste til blant annet reformasjonen.

– Dette er et øyeblikk for å tenke stort, sa Quam under Bellona-seminaret.

Hele talen til Lois Quam finnes som vedlegg i boksen til høyre.

Må tenke nytt

Både Quam og dr. Anthony White fra Climate Change Capital, som også holdt foredrag på Bellonas seminar, understreker at man må tenke nytt for å møte klimatrusselen.

– Man har en tendens til å holde fast ved status quo, og derfor undervurderer man risikoen ved å investere tradisjonelt, og man overvurderer risikoen i nye sektorer, sa Quam.
[picture1] White presenterte en rekke spennende løsninger for hvordan energiselskaper i framtida kan levere tjenester, for eksempel varme til huset ditt, i stedet for selve energien. Dermed er det opp til leverandøren hvordan man kan redusere energibruken.

Til tross for Whites tro på markedsmulighetene for ren energi, understreket han at det ikke alltid er slik at markedet finner den beste og rimeligste løsningen. Derfor trengs det også en viss regulering fra politikernes side.

Bellona utfordrer

På seminaret gikk Ane Brunvoll og Aage Stangeland fra Bellona gjennom Bellonas rapport ”How to Combat Climate Change”, som viser hvordan 85 prosents kutt i klimagassutslippene faktisk er mulig. For å nå målet må man ta i bruk en rekke ulike virkemidler.

Bellona-leder Frederic Hauge holdt et foredrag der han blant annet la vekt på hvordan de fossile dinosaurene må endres til å bli proaktive selskaper. Nestleder Marius Holm utdypet dette gjennom sitt foredrag.

– Å satse på å investere i fossil energi er å satse på at klimapolitikken mislykkes, og det er uansvarlig, sa Holm.

[picture2]85 ren energi

Holm fremmet Bellonas krav om at oljeselskapene de neste to til tre årene bør lage konkrete planer for hvordan de i løpet av de neste 40 årene skal gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen.

Bellona mener at oljeindustrien bør kunne leverer minst 85 prosent utslippsfri energi innen 2050.