Nyheter

Vil skrinlegge Kårstø-rensing

Naturkraft

Publiseringsdato: 7. august, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Frp og Norsk Industri mener at prosjektet med CO2-rensing på Kårstø ikke lenger har livets rett. Bellona er uenig, og jobber fortsatt for å få fjernet utslippene fra den nest største utslippskilden i Norge.

Under Energirike-konferansen i Haugesund denne uka tok flere aktører til orde for at renseprosjektet på Kårstø bør legges dødt.

– Kårstø-prosjektet ble vedtatt av regjeringen på Soria Moria, men er fullstendig urealistisk, og det klarer ikke regjeringen å innrømme. Jeg er rimelig sikker på at Kårstø blir skrinlagt, sa Frps energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, til bellona.no

– Jeg tror ikke Kårstø får full rensing noen gang. De kan bare demontere hele greia og bygge det opp igjen i Polen eller noe sånt, sa leder av Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Står stille

Bakgrunnen for kritikken er at gasskraftverket på Kårstø, som etter planen skal renses fra 2011 eller 2012, for tiden ikke er lønnsomt nok til å være i drift. Årsaken er lave strømpriser og høye gasspriser, noe som gjør at det lønner seg å selge gassen framfor å lage strøm av den.

Gasskraftverket på Kårstø har vært i drift i mindre enn 200 timer siden oppstarten 1. november 2007.

Flere utslippskilder

Bellonas nestleder, Marius Holm, mener imidlertid at dårlige tider for gasskraftverket ikke kan ødelegge for hele renseprosjektet:

– Vi har sloss i 15 år for å få rensing på Kårstø, og gir oss ikke før rensingen er på plass. Vi kan selvfølgelig ikke snakke om å rense et kraftverk som ikke er i bruk, men det er flere andre store utslippskilder på Kårstø også, og de må renses, sier Holm.

Gammeldagse turbiner

Norges nest største utslippspunkt for klimagasser finnes nettopp på Kårstø, der Gassco har et stort anlegg for prosessering av gass. Årlig spys 1,6 millioner tonn CO2 ut av en rekke gassturbiner, kjeler og andre kilder på anlegget. Bare raffineriet på Mongstad slipper ut mer.

– Vi kan ikke godta disse store utslippene. Derfor bør vi fjerne alle de gammeldages små turbinene og kjelene og erstatte dem med elektrisitet og varme fra gasskraftverket. Da blir utslippene nesten null, sier Holm.

Kraftvarmeverk

Dag Lygre er administrerende direktør i Naturkraft, som driver gasskraftverket på Kårstø. Også han framhever at det vil være mye lettere å rense én stor utslippskilde – i stedet for flere små.

En slik løsning er mulig hvis man gjør endringer som sørger for at Naturkraft kan forsyne Gasscos anlegg med både elektrisitet og damp, eller varme. Lygre vurderer ifølge Kraftjournalen også å bygge enda et kraftvarmeverk, for å sikre en jevn strøm av varmeenergi og strøm til naboen.

– Hvis man har ambisjoner om å rense anlegget på Kårstø på sikt, så må det gjøres noe, sier Lygre til bellona.no.

Is i magen

Både Lygre og hans kollega og informasjonssjef i Naturkraft, Geir Fuglseth, er naturlig nok uenig med kritikerne som vil skrinlegge Kårstø.

– Vi må ha litt is i magen og et litt lengre perspektiv, ikke dømme det etter et første halvår der vi har hatt en ekstremt lav kraftpris og en ekstremt høy olje- og gasspris, samtidig som mye av nettet ut av Norge har vært ute av drift, sier Fuglseth.

Galskap?

Geir Vollsæter er spesialrådgiver innen miljø- og energispørsmål hos det amerikanske selskapet Alston & Bird, og tidligere internasjonal toppsjef for CO2-håndtering i Shell. Også han sto på talerstolen under energikonferansen i Haugesund og slaktet Kårstø-prosjektet.

– Det er galskap å bruke mange milliarder på Kårstø, all den tid Kårstø ikke får et kraftregime, eller et gassregime, som sørger for at anlegget produserer den kraften vi sårt trenger, sier Vollsæter til bellona.no.

– Mange faktorer har endret seg. Jeg vil heller foreslå at Norge satser tungt på å få renset utslipp fra sement- og stålindustrien. Dét ville vært innovativt.

Vil ha begge deler

Bellona er enig i at sement- og stålindustrien også må renses, men mener at Kårstø-prosjektet ikke står i motsetning til en slik satsing:

– Ideen om å komme i gang med flere renseanlegg for industrien er god, men det behøver ikke konkurrere med Kårstø. Begge deler må gjennomføres, sier Holm.