Nyheter

Vil stanse Nordkapp-boring

Publiseringsdato: 2. september, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Det er ventet at StatoilHydro om kort tid vil få svar på sin søknad om leterboring på Nucula utenfor Nordkapp. Bellona krever at Statens Forurensingstilsyn (SFT) avslår søknaden.

– Vi håper at SFT vil ta ansvar og avslå StatoilHydros søknad, og dermed sørge for stans i planene om en av Norges mest kystnære leteboringer, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona.

46 kilometer

Den planlagte leteboringen på Nucula ligger kun 46 kilometer fra land, og vil dermed synes fra land på Nordkapp. I løpet av bare 34 timer vil et oljeutslipp kunne nå Gjesværstappan, en av Nord-Europas største fuglefjell.

Bellona har sendt en høringsuttalelse til SFT der de ber om at StatoilHydro ikke får innvilget sin utslippssøknad.

Dårlig beredskap

SFT har selv påpekt at oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten ikke er tilstrekkelig til å håndtere et oljeutslipp så nære land.

– Oljevern er ekstra vanskelig langs Finnmarkskysten på grunn av de harde værforholdene og lysforholdene, påpeker Sæther.

– Å åpne for leteboring på Nucula-feltet vil være gambling, og den siste tiden har StatoilHydro bevist gang på gang at de ikke bør satses på når det kommer til sikkerhet.

Ulykkesrisiko

Da Miljøverndepartementet hastebehandlet Hydros søknad om leteboring på Nucula-feltet over noen få dager i julen 2006 førte det til sterke reaksjoner. Bellona-leder Frederic Hauge krevde blant annet at daværende miljøvernminister Helen Bjørnøys avgang.

– Forrige gang det ble boret her var det svært kontroversielt, og siden den gangen har StatoilHydro hatt flere alvorlige ulykker sier Sæther.

Under Statfjord A-ulykken i fjor fikk en avrevet slange pumpe ut over 100 m3 olje per minutt i hele tre kvarter før StatoilHydro i det hele tatt oppdaget hva som hadde skjedd. Hendelsen resulterte i norgeshistoriens nest største oljeutslipp. Under granskningen av ulykken ble det avdekket at StatoilHydro hadde begått hele 8 lovbrudd på plattformen da oljeulykken fant sted.

Håper

Det er ventet at SFT skal ha ferdigbehandlet StatoilHydros søknad om utslippstillatelse i løpet av kort tid. Til tross for at SFT har gitt oljeselskapene fritt spillerom i sårbare områder mange ganger tidligere, håper Elisabeth Sæther at de denne gangen vil være strenge med StatoilHydro:

– Det er svært tunge argumenter mot denne leteboringen. StatoilHydro har vist at de ikke tar sikkerheten alvorlig, og Nucula ligger mye nærmere land enn hva som er vanlig i Nordsjøen og Norskehavet. SFT har selv sagt at oljevernberedskapen langs kysten ikke er god nok, og det i seg selv bør være grunn nok til å avslå denne søknaden, sier hun.

Last ned Bellonas høringsuttalelse til SFT i boksen til høyre på siden.