Nyheter

IEA ber om storsatsing på CO2-rensing

Temperaturen stiger raskere enn forskerne har forutsett, men FrP vil hente opp mer olje og gass.
Utslipp av klimagasser
(Foto: Istock)

Publiseringsdato: 20. oktober, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I en ny rapport ber Det internasjonale energibyrået (IEA) om en dramatisk opptrapping i arbeidet med å få renset skitne kraftverk og fabrikker for CO2-utslipp.

– CO2-håndtering er en av de mest lovende teknologiske løsningene for å redusere utslippene av klimagasser og redde klimaet, sier IEA i en pressemelding i dag.

I den nye rapporten ”Carbon Dioxide Capture and Storage: A Key Carbon Abatement Option” viser IEA hvordan CO2-håndtering kan bli et kostnadseffektivt klimatiltak.

Samtidig etterlyser IEA handling: Både myndighetene og industrien må ta ansvar og legge penger på bordet for de første renseanleggene, som vil være mer kostbare enn de anleggene som kommer etter hvert som teknologien blir mer utbredt. Vi må komme i gang.

Vil ha 20 anlegg

IEA anbefaler at man har minst 20 demonstrasjonsanlegg for CO2-rensing i drift innen 2020. I dag er det foreløpig bare satt i gang fire slike prosjekt som kan samle erfaring med rensing i full skala. To av disse prosjektene er i Norge, som planlegger rensing ved gasskraftverk på Kårstø og Mongstad.

IEA etterlyser også at man får på plass lover og regler for fangst og lagring av CO2, og at man etablerer regionale samarbeid om transport av CO2.

Ifølge IEA finnes det nok lagringskapasitet for hundrevis av år med CO2-lagring i verden.

Enorm betydning

IEA er en tung og viktig aktør internasjonalt, og Bellona setter derfor stor pris på at IEA engasjerer seg så tydelig i arbeidet med CO2-håndtering.

– Det er av enormt stor betydning at IEA gir så klare signaler her. IEA er toneangivende for beslutninger som tas av selskaper i energisektoren og ikke minst de beslutningene som tas i energi- og klimapolitikken, sier rådgiver i Bellona, Aage Stangeland.

– IEA har vært litt skeptiske til CO2-håndtering tidligere, men er nå en aktiv forkjemper for dette klimatiltaket, og ber om at det blir en større forståelse for CO2-håndtering ute blant folk, sier han.

Kutte en tredel

I en annen IEA-rapport fra tidligere i år, kalt 2008 Energy Technology Perspectives, viser IEA hvordan utslipp knyttet til produksjon av energi vil øke med så mye som 130 prosent innen 2050 hvis man ikke innfører klimatiltak.

En slik økning i CO2-utslippene kan ifølge FNs klimapanel gi en temperaturøkning på mellom 4 og 5 grader og voldsomme skader på natur og samfunn.

Bellonas Aage Stangeland har i en studie publisert i International Greenhouse Gas Journal vist at CO2-håndtering alene – det å fange CO2-utslipp fra store utslippskilder som for eksempel kullkraftverk eller sementfabrikker – kan redusere dagens nivå av CO2-utslipp med en tredel innen 2050.