Nyheter

Oljeindustrien vil inn i Arktis

(Foto: wili_hybrid / flickr)

Publiseringsdato: 17. oktober, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Per Terje Vold i Oljeindustriens landsforening (OLF) vil bore etter olje i arktiske områder så fort som mulig. Bellona er imponert over hvor ignorant det går an å bli.

Per Terje Vold ønsker en åpning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i 2010, og en videre åpning av havområdene utenfor Svalbard og Jan Mayen i perioden 2014-2018.

– Det må være helt uaktuelt å åpne sårbare havområder i Arktis for oljeboring. Det er imponerende hvor blind det går an å være for miljøutfordringene her, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

bodytextimage_DSC_0967.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Flertall mot oljeutvinning

De siste meningsmålingene viser at det er flertall i nord mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, og at skepsisen til oljeutvinning i nord generelt er økende.

– Mens flere og flere innser at det må settes grenser for oljevirksomhet, prøver Vold å bane vei for oljevirksomhet i enda flere sårbare havområder, sier Sæther.

Sårbare Arktis

Bellona har lenge advart mot oljevirksomhet i arktiske områder. Disse områdene vil ifølge forskerne bli rammet dobbelt så raskt av klimaendringer, og vil derfor være særlig sårbare ovenfor forurensning fra oljeindustrien.

FNs klimapanel har slått fast at verdens klimagassutslipp må reduseres med opp til 85 prosent innen 2050 for å stanse farlige klimaendringer. En ytterligere åpning for leting etter olje og gassleting i nye, store havområder vil være et skritt i motsatt retning.

Ingen tillit

Vold sier at han ikke kan se at områdene i nord er spesielt krevende. Dette til tross for at mørketid, kalde temperaturer og hardt vær skiller de arktiske områdene fra norsk sokkel for øvrig.

– Norsk oljeindustri har den siste tiden hatt flere alvorlige ulykker på sine plattformer i Nordsjøen. Vi har ingen tillit til at de kan operere under enda hardere forhold, hvor miljøet er særlig sårbart for forurensning, som det er i Arktis, sier Sæther.

Oljeutvinning et miljøtiltak?

Per Terje Vold sier at han er bekymret over at flere politikere ser ut til å adoptere dårlig funderte miljøbudskap. Ifølge Vold vil norsk oljeleting nemlig være bra for miljøet.

Sæther mener at den eneste aktøren som i dag sitter på sin egen lille tue i norsk miljøpolitikk er Per Terje Vold.

– Volds påstand om at oljeutvinning faktisk er et miljøtiltak er så langt fra sannheten som det går an å komme. Oljenæringa er i dag Norges største forurenser og er hovedgrunnen til at Norges utslipp fortsetter å vokse, sier Sæther.

Uenighet om Goliat

Per Terje Vold uttaler i dag at ”Å bolte igjen døren for alltid, fører til stagnasjon framfor utvikling og endring”, og bruker blant annet utbyggingen av Goliat i Barentshavet som eksempel på gode ringvirkninger.

I Finnmark har det vært stor uenighet om hvordan Goliat-feltet eventuelt skal bygges ut. Lokalpolitikerne og fiskerne i Finnmark ønsker å ilandføre oljefunnet, men det ønsker ikke oljeselskapene. Flere i Finnmark har varslet at de heller vil at oljen skal bli liggende på havbunnen hvis det ikke blir ilandføring.

Tynt grunnlag for ringvirkninger i nord

Flere utredninger om ringvirkning og sysselsetting, blant annet utført av FAFO og NUPI, har fastslått at oljevirksomhet ikke automatisk betyr nye arbeidsplasser. Dette gjelder særlig i nord, siden alt av teknologisk kompetanse og verftsindustri har base i sør. 

– Oljeindustrien skal være forsiktig med å love bort gull og grønne skoger til lokalbefolkningen i Nord-Norge. Så langt har de oversolgt de positive ringvirkningene ved oljeutvinning, sier Sæther.