Nyheter

Solheim tillater Nordkapp-boring i fjærsteinene

Nucula-boringen er svært kystnær og vil være synlig fra Nordkapp.
foto: wikimedia/yan zhang)

Publiseringsdato: 28. oktober, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona og Natur og Ungdom fikk i dag avslag på klagen om StatoilHydros boreplaner på Nucula-feltet rett utenfor Nordkapp.

Miljøvernedepartementet gir StatoilHydro tillatelse til å bore kun 46 km fra Finnmarkskysten. Tidligere har regjeringen selv erklært området som meget sårbart og verdifullt. Miljøorganisasjonene er bekymret for at oljeforurensning i området kan gi betydelige skader.

– Til og med statens egne miljøinstanser har frarådet oljeboring i dette området, så vi er meget skuffet over at Erik Solheim nå ikke tør å sette ned foten, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

– Hvis det skjer en oljeulykke her, er sannsynligheten stor for at oljesølet vil nå land. Vi frykter at miljøet blir taperen, sier Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom.

Dårlig sikkerhetskultur

I løpet av ett år har det vært to alvorlige oljeulykker på norsk sokkel.

Bellona og Natur og Ungdom hadde derfor håpet at StatoilHydro i det minste ville få en karantene før de slipper inn i sårbare havområder, sier Sæther

Dårlig beredskap

Statens forurensningstilsyn (SFT) har selv påpekt at oljevernberedskapen langs Finnmarkskysten ikke er tilstrekkelig til å håndtere et oljeutslipp så nære land.

– Oljevern er ekstra vanskelig langs Finnmarkskysten på grunn av de harde værforholdene og lysforholdene, påpeker Gjærum.

– Å åpne for leteboring på Nucula-feltet vil være gambling, og den siste tiden har StatoilHydro bevist gang på gang at de ikke bør satses på når det kommer til sikkerhet, uttaler Sæther.

Petroleumstilsynet må følge saken

Bellona og Natur og Ungdom krever nå at petroleumstilsynet følger boringen tett. Tidligere har Petroleumstilsynet blant annet avdekket at StatoilHydro ikke har fulgt opp Stortingets forutsetninger for oljevirksomhet i Barentshavet.
LINKhttp://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2008/ptil_avdekket_regelbrudd

–  Petroleumstilsynet må følge denne saken tett og sikre at gjennomføring og planleggingen av boringen nå pågår etter regelverket, avslutter Sæther.