Nyheter

Vil fjerne alle utslipp på Kårstø

Peter Gitmark, miljøpolitisk talsmann i Høyre.
(Foto: Thomas Moss)

Publiseringsdato: 15. oktober, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Høyres miljøpolitiske talsmann Peter Gitmark ønsker å fjerne utslippene fra både gasskraftverket og gassterminalen på Kårstø. Bellona er glad for Høyres renseplaner, og håper regjeringen snart vil forplikte seg til den samme løsningen.

– Det vil være et stort feilgrep om man ikke renser utslippene på Kårstø. Og vi kan ikke kutte bare halvparten av utslippene på Kårstø, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Peter Gitmark til bellona.no.

Han vil både rense utslippene fra gasskraftverket og fjerne utslippene fra gassterminalen på nabotomta. Utslippene fra gassterminalen (gassprosesseringsanlegget) på Kårstø er Norges nest største utslipp, med langt over en million tonn CO2 årlig.

– Jeg ønsker å fjerne utslippene også fra gassprosesseringsanlegget, og få prosjektet til å bli så stort som mulig, sier Gitmark.

Et ledende prosjekt

Bellona setter pris på signalene fra Høyre. Renseprosjektet på Kårstø er blant de ledende i verden, og viktig for utviklingen av CO2-håndtering som et av de viktigste klimatiltakene de nærmeste tiårene.

– Det er bra at Høyre er tydelige på at Kårstø skal renses. Hvis det skulle bli et regjeringsskifte og vi fikk en regjering med Høyre, er det uhyre viktig at Kårstø ikke legges på is, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Det er blitt bygget opp mye kompetanse i arbeidet med å skulle rense CO2-utslipp på Kårstø, og det ville vært et enormt tap for både norsk og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering om prosjektet blir stoppet av politiske årsaker. Vi er derfor glade for at Gitmark klart sier at renseanlegget skal bygges, sier Holm.

Statsråd uten løfter

I sin tale på Lavutslippskonferansen til ZERO denne uken ville ikke olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) garantere CO2-rensing på Kårstø.

Da regjeringen la fram sin Soria Moria-erklæring var situasjonen en annen: Da lovte de rødgrønne at gasskraftverket på Kårstø skulle renses så snart som mulig. Planen er at et renseanlegg skal stå klart i 2011 eller 2012.

Etter at gasskraftverket sto ferdig i november 2007 har imidlertid høye gasspriser bidratt til at anlegget ikke har vært i drift, fordi det har vært mer lønnsomt å selge gassen enn å lage elektrisitet av den. Enkelte aktører, deriblant Frp, har tatt til orde for å skrinlegge hele renseprosjektet på Kårstø.

Trenger CO2

Frp er motstander av et renseanlegg på Kårstø, og ønsker at det skal forskes mer på CO2-håndtering i stedet for å gå rett på det å bygge et renseanlegg i full skala på Kårstø. SVs Henriette Westhrin er uenig:

– Rensing av Kårstø er viktig, og vi kan ikke vente til vi har perfekt teknologi. Kårstø-arbeidet er ikke bortkastet slik Frp sier. Vi lærer masse, sier hun til bellona.no.

bodytextimage_Henriette-small.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Westhrin understreker imidlertid at det trengs CO2 om man skal lage et CO2-renseanlegg:

– Alle trodde i utgangspunktet at anlegget ville gå hele tida, men det har ikke skjedd. Vi kan ikke bygge renseanlegg uten CO2, så det er noe vi må jobbe med. Nå holder vi alle muligheter åpne, sier hun.

Ifølge Westhrin går forprosjektet for Kårstø-rensingen uansett framover som planlagt. Til høsten skal regjeringen ta en investeringsbeslutning om rensing av gasskraftverket.

Bellonas ønske

Bellonas ønsker at gassterminalen skal forsynes med energi fra gasskraftverket, slik at man kan fjerne de skitne gassturbinene og kjelene som gir gassterminalen energi i dag.

Et slikt forslag innebærer at man får én utslippskilde som kan renses, i stedet for mange mindre utslippskilder som er svært vanskelig å gjøre noe med.

Westhrin vil ikke si om regjeringen vil gå for en slik løsning, men hun sier at døren står åpen for alle løsninger. Det setter Bellona pris på.

– Jeg tolker Westhrin dit hen at regjeringen er opptatt av å finne en god miljøløsning for Kårstø. Det må bety at renseanlegget bygges etter planen, og at man jobber videre med gode helhetlige løsninger for å fjerne utslipp fra både gasskraftverket og gassterminalen, sier Holm i Bellona.