Nyheter

Alarmerende rapport fra IEA

(Foto: IEA)

Publiseringsdato: 13. november, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) presenterte i går sin årlige rapport World Energy Outlook. Der sier de at det må ”ekstreme” virkemidler til for å unngå en temperaturøkning på over to grader.

– Dette er en av de mest alarmerende rapportene vi har sett noensinne. Finanskrisen vil bli en parentes i historien sammenlignet med de politiske og økonomiske implikasjonene ved ikke å gjøre noe med klimaproblemet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Seks grader

IEA sier i sin nyeste rapport at verden har undervurdert klimaproblemet. Nå advarer de om at gjennomsnittstemperaturen på kloden kan stige med hele seks grader dersom ikke svært omfattende tiltak iverksettes.

En temperaturøkning ut over to grader vil ifølge FNs klimapanel kunne føre til uopprettelig skade på mennesker og miljø.

Trenger energirevolusjon

– Vi kan ikke la den finansielle og økonomiske krisen forsinke de politiske tiltakene som er helt nødvendige for å sikre energiforsyning og begrense de økende utslippene av drivhusgasser. Vi må gå i bresjen i en global energirevolusjon for å forbedre energieffektivitet, og øke utviklingen av lavkarbonenergi, sier IEA-sjef Nobuo Tanaka under framleggingen av rapporten i London i går.

World Energy Outlook utgis av IEA hvert eneste år, og har stor innflytelse over hele verden. Rapporten operer med to scenarioer: et referansescenario hvor energipolitikken fortsetter i samme spor, og et alternativt scenario hvor over 1400 forslag til ny energipolitikk som er under utarbeidelse verden over analyseres av Energibyrået.

Fossile brennstoffer

Selv om finanskrisen har gjort at økningen i energibruk vil være noe lavere fram mot 2030 enn tidligere antatt, er det fortsatt langt i fra nok. Dersom det ikke innføres noen ny energipolitikk vil verdens energibehov øke med 45 prosent fram mot 2030. Og verden blir stadig mer avhengig av fossile brennstoffer.

Kull er den raskest voksende energikilden, og uten en ny energipolitikk vil kull stå for en tredjedel av det økte energiforbruket i 2030. Dette står i skarp kontrast til målet om å fase ut fossil energi.

Ikke bærekraftig

– Dagens trender i energiforsyningen og -forbruket er åpenbart ikke bærekraftig, hverken miljømessig, økonomisk eller sosialt – de kan og må bli forandret, sier Tanaka.

Tanaka og IEA mener altså at det fortsatt er mulig å snu trenden, og dermed unngå temperaturøkning på over 2 grader. Han får støtte av Bellona og Frederic Hauge:

Gir håp

– Rapporten er alarmerende, og kanskje trenger vi denne påminnelsen nå som medienes spalteplass i stor grad er overtatt av finanskrisen, sier Hauge.

– Men den gir også håp, fordi den viser at det er teknisk mulig å unngå de farlige klimaendringene. I Bellona-scenarioet som vi la fram i sommer viser vi at vi kan kutte verdens klimagassutslipp med 85 prosent innen 2050.

– De viktigste virkemidlene er fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering. Den norske regjeringen bør lytte nøye til hva IEA har å si, og så gjennomføre tiltak her hjemme i langt større utstrekning enn hva som har vært tilfellet så langt.

– Denne rapporten er ikke en rød varsellampe, den er et helt blinkende diskotek, sier Hauge.