Nyheter

Ber regjeringen prioritere fiskeri og miljø

(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 11. november, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona, Fiskebåtredernes Forbund, Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag ber regjeringen om å stenge de mest sårbare områdene for petroleumsvirksomhet når de i dag møtes i Ålesund.

De fire miljø- og fiskeriorganisasjonene har utarbeidet et felles forslag til hvilke områder i Norskehavet som bør stenges for petroleumsvirksomhet når regjeringen skal utarbeide en forvaltningsplan for Norskehavet.

Kravet ble lagt fram på høringskonferansen om forvaltningsplanen for Norskehavet i Ålesund i dag.

– Nå er det på tide at fiskeriene prioriteres foran petroleumsnæringen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.  

– Områdene vi mener bør stenges, er Mørebassenget, Haltenbanken pluss en 50 kilometer kystlinje fra grunnlinja langs hele Norskehavet. Grunnen er at dette er viktige gyteområder, spesielt for sild. I tillegg er det flere viktige gyteområder for torsk, hyse og sei i disse områdene, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Viktige gyteområder

– Langs norskekysten finner vi de viktigste gyteområdene til silda. Et oljeutslipp her kan få store konsekvenser for fiskerinæringa, sier Inge Halstensen, styreleder i Fiskebåtredernes forbund.

bodytextimage_Norskehavet-kart.jpg Photo: Illustrasjon: Bellona

– Sildegytinga utenfor Møre er ett av verdens undere, sa Frederic Hauge da han deltok i en paneldebatt under konferansen.

Hauge viser til det en meter tykke laget sildeegg som legges på de såkalte Møreblokkene i gytetiden.  

I panelet satt også miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet Vidar Ulriksen, direktør for næring og miljø i OLF Lars Arne Ryssdal, generalsekretær i Norges fiskarlag, Sturla Henriksen adm.dir i Norges rederiforbund.

Hauge påpekte også at i en tid hvor klima og CO2-reduksjoner står i fokus, er det ikke rom for å åpne nye oljefelter.

Viktig matfat

De fire organisasjonene har store forventninger til arbeidet regjeringen nå skal gjøre, og påpeker at gyteområdene i havområdet er svært verdifulle.

– Det har vært flere svært alvorlige ulykker på norsk sokkel den siste tiden. Å slippe oljenæringen inn i de mest sårbare gyteområdene vil være gambling med miljøet og maten til svært mange mennesker, sier Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom.

– Det dreier seg om gyteområder som er grunnlaget for høsting av sunn og god mat til verdens befolkning. Bare sildekvoten betyr årlig opp mot 4 milliarder sunne måltider, sier Håvard Jacobsen, daglig leder i Norges Kystfiskarlag.

Avgjøres til våren

I fjor varslet regjeringen at de ville utarbeide en forvaltningsplan for Norskehavet som skulle balansere miljø- og næringshensyn i området, og at planen legges fram våren 2009.

Seismikk ble debattert

Flere i debatten nevnte sameksistens mellom ulike næringer.

– Det er patetisk å høre snakk om sameksistens med seismikk. Så mange løfter er brutt omkring seismikk i Lofoten og Vesterålen at det er vanskelig å ha tillitt i denne saken, sa Hauge.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen innrømmet at sameksistensen mellom seismikk og fiske ikke hadde vært god nok i sommer. Hauge pekte på at denne tillitten er brutt etter

– Det som skjedde i sommer var ikke bra nok. Her har vi en jobb å gjøre i Norskehavet, sa Riis-Johansen.