Nyheter

StatoilHydro satser stort på skifergass

KREVER OMLEGGING: Bellona-leder Frederic Hauge mener at Helge Lunds StatoilHydro og andre fossile energiprodusenter bør tvinges til å levere minst 85 prosent utslippsfri energi.
(Foto: Dag Myrestrand / StatoilHydro)

Publiseringsdato: 13. november, 2008

Skrevet av: Ola Innset

StatoilHydro investerer hele 23 milliarder kroner i utvinning av gass fra skiferstein i USA. – Dette er ikke like ille som oljesand, men det er på tide at StatoilHydro begynner å tenke på noe annet enn fossile brennstoffer, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Fossil energi er ikke framtiden. Skifergass er på langt nært like ille som de horrible oljesandprosjektene, men en sånn storstilt satsing på fossile brennstoffer er å gå baklengs inn i framtiden, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Allianse

StatoilHydro annonserte i dag at de har kjøpt gassfelter i USA for 23 milliarder kroner. Feltene er kjøpt opp fra den amerikanske gassgiganten Chesapeake Energy som med det overlater 32,5 prosent av den såkalte Marcellus-formasjonen i det nordøstlige USA til StatoilHydro.

De to selskapene annonserer samtidig en strategisk allianse for å finne flere såkalte ukonvensjonelle gassreserver.

Energikrevende

I Nordsjøen befinner olje- og gassreservoarene seg i sandstein eller kalkreservoarer. Skifer er en mye hardere stein, og har derfor lavere gjennomstrømming. Dette gjør at gassen ikke kan utvinnes med vanlige metoder.

Gass som ligger lagre i skifer omtales derfor som ukonvensjonelle gassreserver, og metodene som benyttes for å utvinne gassen er svært energikrevende.

Vannforurensing

Det største miljøproblemet er allikevel vannforurensing. Hele 100.000 fat vann sprøytes inn i hver brønn for å knuse den harde steinen. Dette vannet er forurenset av kjemikalier, og kun 30 prosent av det blir deponert som industriavfall, resten renner ut i naturen

– StatoilHydro må vise fram en miljøkonsekvensanalyse for disse prosjektene, sier Frederic Hauge.

Ny teknologi

På grunn av den høye energibruken har utvinning av gass fra ukonvensjonelle kilder som skiferstein ikke vært lønnsomt. Men med de siste årenes høye oljepris har denne virksomheten økt betraktelig. Ny teknologi gjør også jobben enklere.

– Vi ser nå at det utvikles mange kreative løsninger i jakten på de siste hydrokarbonene. Hva om StatoilHydro og andre oljeselskaper brukte like mange ressurser på moderne, fornybar energi? spør Hauge, som mener at oljeselskapenes dager snart er talte, dersom de ikke fornyer seg.

Omdefinere

– Hvis et selskap som StatoilHydro er interessert i å overleve i mange år er de nødt til å begynne å definere seg selv som et energiselskap, ikke bare et oljeselskap.

– Tidsalderen hvor mennesker forbrente fossil energi er i ferd med å ta slutt. Det må den dersom vi skal unngå farlige klimaendringer. StatoilHydro burde satse pengene sine på fornybar energi i stedet. Det er det som er framtiden, sier Hauge.